Imagination needs inspiration to bloom.2011/10/19

Mörkläggning av arkeologiska fynd som motbevisar Darwins evolutionsteori

Forbidden archeology: The hidden history of the human race av Michael A. Cremo & Richard L. Thompson

Forbidden archeology är en kontroversiell samling arkeologiska fynd som ignorerats eftersom de motsäger dagens uppfattning om evolutionen. De flesta har varit föremål för spekulationer av orädda arkeologer men hastigt förkastats av den stora massan och fallit i glömska. Kontentan är en orättvis behandling av historiska fynd och en vägran att acceptera dessa. De arkeologiska fynden indikerar en uppenbart bristfällig kunskap om vår evolution. Darwins evolutionsteori motbevisas och fynden som tiden begravt granskas i dagens ljus.

I rapporter av forskare som Desnoyers, de Quatrefages, Ramorino, Calvert, Capellini, Ferretti, Fisher med flera, anges fynd av tjugofem miljoner år gamla ben av däggdjur, funna med hack och skåror som tillkommit under människans jakt på föda. Stenverktyg som använts i samband med detta har också påträffats. Florentino Ameghinos fynd av brända benrester, bitar av bränd jord, Tierra Cocida, samt biprodukter av smält järn tyder på en tidig förekomst av smältugnar i Argentina. Även Sverige bidrar till samlingen i form av John Nihlens liknande fynd från förhistorisk tid. Ameghino går ännu längre och hävdar att hans fynd är tillräckliga bevis för att människans vagga är Sydamerika, inte Afrika. Ameghinos teori har en del brister men väcker ändå en tankeställare angående vår evolution. Bevisen är varken mer eller mindre tillförlitliga än de västerländska forskare som ansåg att vi härrör från Afrika, som av ett sammanträffande just då råkade vara koloniserat av Storbritannien.

Arkeologer accepterar ofta endast det som deras nuvarande teori bekräftar. Under 1800-talet gjordes många fynd som inte betraktades som avvikande på grund av den tidens teori - att människan existerat under Miocene, för tjugofem miljoner år sedan. När Darwins "The origin of species" utkom 1859 blev evolutionsteorin allmän kännedom och den enda accepterade uppfattningen. De som, mot förmodan, föreslog att den tidiga människan, Homo sapiens sapiens, existerade tidigare än för 200 000 år sedan eller att civilisationen uppstod före 8000 f. Kr, blev föraktade. Därmed var upptäckten av den primitiva 800 000 år gamla Pithecanthropus, känd som javamannen, ett lägligt sammanträffande och blev det efterlängtade beviset på Darwinism - den saknade länken, vår övergång från apsläktet. Ingen bekymrade sig om att granska tillförlitligheten närmare. Faktum är att den enda egentliga indikationen på Javamannens roll som den saknade länken var utseendet på en lårbensfossil som hittats 45 meter från det apliknande kraniet. Dessutom var det omtalade kraniet från Castenedolo, funnet bara några år tidigare, daterat till 3-4 miljoner år och fullt mänskligt.

De mest häpnadsväckande fynden av begravda fossiler och eoliths, stenverktyg, indikerar en mänsklig existens redan under Karbon, 320 miljoner år tillbaka. En mänsklig förekomst långt innan Mesozoikum innebär att våra förfäder funnits långt innan dinosauriernas tid.

Problemet med arkeologi är den procentuella felmarginal som alltid finns vid utgrävningar. Den fungerar som ett redskap för kritiker som De Mortillet när det gäller ett avslöjande med stora proportioner. Många forskare utför så kallade demolition jobs vilket innebär att de attackerar ovälkommet och motsägelsefullt material. Man kan fråga sig varför en del forskare och antropologer är så övertygade om sin egen uppfattning om evolutionens händelseförlopp att de är beredda att blunda för eventuella bevis. Bevisen kan dock aldrig framstå som helt tillförlitliga men avvikande fynd borde undersökas på samma sätt som andra, accepterade föremål. Att förkasta nya teorier är ett typiskt mänskligt beteende som går att återfinna i de flesta ämnesområden. Nya rön innebär att forskare inom det specifika området måste ifrågasätta sin egen teori, och därmed sin egen kompetens - vilket naturligtvis strider mot deras natur. Istället för att välkomna kunskap fortsätter de i gamla spår och den nya, utmanande teorin blir en bland många kunskapskällor som får förlorade.

Forbidden archeology erbjuder en unik inblick i ett främmande förflutet, fullt av avslöjande som kastar nytt ljus över evolutionen.

Betyg 8,5/10