Imagination needs inspiration to bloom.2010/12/01

Omoralisk forskning med rötter i Andra världskrigets nazistiska ideologier

Black order av James Rollins

I enighet med Rollins böcker fångar Black order läsarens intresse genom mystiska förehavanden och spännande konspirationsteorier redan i ett tidigt skede. Munkar i ett avlägset kloster i Himalaya börjar uppvisa allvarliga symtom på psykiska störningar och kannibalism. Lisa Cummings, som befinner sig mitt under en bergsbestigning av Mount Everest i egenskap av läkare, blir rekryterad av militären och förd med helikopter till klostret. Men innan hon får möjlighet att undersöka någon av de insjuknande tvingas hon fly från en plötslig skottlossning. Tillsammans med Painter Crowe, ledaren för organisationen Sigma Force, försöker hon lista ut vad som orsakat den spridande galenskapen i området.

Black order har en storartad inledning som övergår i ett riktigt lovande handlingsförlopp med intressanta inslag av forskning, vetenskap och nazismens inskränkta värderingar. Det visar sig att kärnan till utbrottet i klostret är konsekvenser av ett hemligt experiment som pågått sedan Andra världskriget under ledning av nazisterna. Cummings och Crowe tvingas spela ett psykologiskt spel med sin fiende för att försöka avstyra det omoraliska projektet och förhindra en ny världsordning. Ett brådskande problem är Painters försämrade allmäntillstånd och tilltagande symtom på den underliga sjukdomen.

Rollins använder sig av ett visst mått av verklighetsförankring och behandlar begrepp som Einsteins relativitetsteori, Darwins evolutionsteori och kvantfysik i bemärkelsen Heisenbergs osäkerhetsprincip. Det hemliga projektet, The Bell, var ett prioriterat projekt under Andra världskriget, med anknytning till SS och Ahnenerbe.

Tyvärr känns boken aningen för lång och handlingsförloppet för utdraget då budskapet får stå i skuggan av onödiga upprepningar och smärre actionscener som avlöser varandra. Någonting som tar udden av spänningen är också det faktum att Rollins brottslingar ofta upplevs som endimensionella i sin brist på empati. De karaktärer som känns utvecklade och verklighetstrogna är Sigma Force - agenterna som i sin avsaknad av perfektion ibland handlar för sent eller missar sin måltavla. Painter Crowe känns känslomässigt trovärdig och får inte tillräckligt med utrymme i boken, där istället Gray Pierce och diverse andra agenter stjäl uppmärksamheten.

Betyg 6,5/10

2010/11/26

Ett expertteam ställs inför ett främmande, livsavgörande hot

Farkosten av Michael Crichton

Experter inom olika områden som matematik, biologi, astrofysik och psykologi skickas till en plats i Stilla havet där en flygkrasch inträffat. Snart börjar psykologen Norman, vars uppgift är att ta hand om eventuella överlevande, misstänka att allt inte står rätt till. Farkosten, som finns halvt begraven på trehundra meters djup, visar sig vara någonting annat än ett flygplan - tekniken är helt främmande.


Det uppstår diverse diskussioner angående farkosten men slutligen beslutar man sig för att försöka öppna den, någonting som givetvis visar sig vara ett misstag. Så småningom drar en ordentlig storm in över havet som förhindrar teamet från att bege sig till ytan med ubåten, och utan den innebär tyckskillnaden en säker död vid uppstigning. Det enda alternativet är följdaktligen att stanna kvar på mörkrets botten och arbeta gemensamt mot det främmande hotet. Under extrem press kan detta visa sig svårare än väntat. Norman tar på sig uppgiften att med sin yrkeskompetens försöka uppnå en bra sammanhållning och inverka lugnande på resten av teamet, ett lugn som han är i behov av lika mycket som de andra.

Crichton upphör aldrig att förvåna med en ny twist där man minst av allt förväntar sig det. Farkosten är på många sätt en psykologisk thriller som behandlar personliga känslor, panik och paranoida drag som kan framträda i isolerade, hotfulla miljöer såväl som innebörden av ett främmande, extraterrestriellt hot. Därav de mycket utvecklade karaktärerna som framställs på ett övertygande sätt.

Farkosten håller mer än måttet och bevisar än en gång kvaliteten på författaren grundläggande research inom olika områden, berättarteknik samt inlevelseförmåga.

Betyg 7,5/10

2010/11/11

En värld av magi

Harry Potter and the deathly hallows av J. K. Rowling

Fenomenet Harry Potter har intresserat, förundrat och hänfört läsare i ett decennium. Det är svårt att beskriva vilken inverkan Rowling haft på barn och ungdomar. Hos barn där läsning inte fallit sig naturligt har nyfikenheten för litteraturen väckts. Harry Potter är ett gyllene tillfälle för människor i alla åldrar att besöka en värld av magi. Det är något alldeles särskilt med Rowlings skildring av en magisk värld, parallell med vår egen. Så olik men ändå så identisk. Läsaren får snart veta att trollkarlsvärlden är om möjligt ännu mörkare, vilseledande och farlig än vår egen. Handlingsförloppet blir allt mörkare i takt med antalet lästa böcker. De senare är förmodligen riktade till unga vuxna, men kan läsas av alla åldersgrupper.

I den sista boken har Lord Voldemort, med anhängare, tagit makten i samhället genom att infiltrera både Ministeriet och Hogwarts. Människor försvinner spårlöst. Förtryck, rasism och tortyr förekommer. Folkmord inträffar och likheterna med förföljerserna under Andra världskriget är slående realistisk; det här är således ingen barnbok i ordets rätta bemärkelse. Samtidigt som kriget pågår försöker Harry tillsammans med sina vänner fullfölja uppgiften tilldelad honom, d.v.s. finna ’horcruxer’, de föremål Voldemort använt för att splittra sin själ och bli oövervinnerlig. Att identifiera och förstöra föremålen är följaktligen enda sättet att utplåna den onda trollkarlen för gott. Men snart visar sig uppgiften som Dumbledore gav honom vara betydligt svårare och mer tidskrävande än väntat. Horcruxerna är väl gömda. Så introduceras ’the deathly hallows’, dödsrelikerna, och Harry upptäcker att han och Voldemort för första gången är ute efter samma sak.

Rowling har med den sista boken i serien visat sin utomordentliga kompetens. De svar som läsare sökt i ett decennium får äntligen se ljuset. Vad betyder egentligen Harrys förflutna? Vilka hemligheter ligger bakom Dumbledores framgång, hemlighetsfulla fasad och slutgiltiga öde? Vad gör Voldemort så mäktig? Varför insisterar Voldemort på att det måste vara han själv som dödar Harry? Vad betyder egentligen frasen 'Neither can live while the other survive'?

Begreppet gott och ont får en helt ny innebörd i den sista delen av serien. Harry inser snart att allting inte är svart eller vitt och han måste lära sig att följa sitt hjärta. I en värld där svart magi tilltar i styrka och människor utsätts för svåra livsförhållanden är ingenting som förr. Ingen går att lita på. Ingen går säker. Den ofrånkomliga konfrontationen med Lord Voldemort närmar sig. Motvilligt känner Harry hur förtvivlan och rädsla stiger inom honom när han till sin fasa inser att hans öde redan är förutbestämt.

Trollkarlsvärlden är en magisk värld där trollstavar, spöken, flygande bilar och levande porträtt ofta får stå i centrum. Men trots detta speglar den verkligheten; det är ytterst lätt för läsare att identifiera sig. Rowling har kastat ett magiskt skimmer över verkliga, identifierbara teman som oundvikliga katastrofer, tragedier och en pojkes övertygelse att man själv bestämmer över sitt öde med sina handlingar. Harrys ständiga kamp mot auktoritetens förtryck och hans vägran att tillåta orättvisor symboliserar människans fria vilja, vilken är det enda hotet mot diktatur. Förutom detta så behandlar sista boken också de dagliga, verkliga kval som man genomgår för att bli vuxen, någonting som unga läsare kan relatera till. Harry beger sig iväg på en inre, mental resa, parallellt med det fysiska äventyret.

Rowling har lyckats med den unika bedriften att skriva böcker som har läsare i alla åldrar. Kanske beror de på de komplexa karaktärerna som aldrig upphör att överaska, den miljö som ständigt trollbinder eller det äventyr som utlovas och infrias? Rowling har visat sin fenomenala begåvning när det gäller karaktärernas trovärdighet och djup men tar personerna snäppet längre i sista delen av serien, där man som läsare för första gången får se den komplexa bakgrunden hos dem. Respekten för författarens talang ökar när det framgår hur oerhört genomtänkta alla sju böckerna visar sig vara.

Allting blir förvånansvärt komplicerat och det är fascinerande att uppleva alla sju böcker vävas samman till en enda rad av slutgiltiga avslöjanden.

Betyg 8/10

2010/11/06

Hemligheten bakom en uråldrig civilisation

Sandstorm av James Rollins

När någonting oförklarigt orsakar en explosion på British Museum i London börjar genast finansiären Kara Kensington ana oråd. När dessutom missödet påminner om hennes fars försvinnande beslutar sig hon och museiintendenten Safia al-Maaz att söka svaren. Snart korsas deras väg av Painter Crowe, en agent från amerikanska Sigma Force, på jakt efter sin tidigare partner som gått över till den kriminella organisationen The Guild. Spåren leder till Rub al-Khali-öknen och den mytomspunna staden Ubar, som enligt legenden har blivit förstörd av Allah på grund av invånarnas synder och inte återfunnits med säkerhet.

Rollins har lyckats skapa karaktärer med intressanta personligheter som alla har ett förflutet som förklarar och rättfärdigar deras handlingar, speciellt de två kvinnliga huvudpersonerna är mycket genomtänkta. Detta bidrar självklart till en trovärdighet som tillsammans med det höga tempo av ledtrådar, nya platser och action skapar en tämligen underhållande story.

Första halvan av Sandstorm är mycket lovande, men de stora förväntningarna man som läsare har infrias inte förrän i sista stund, men med en fascinerande övertygelse. En viss otydlighet kring olika myter och fenomen får också sin förklaring, även om en del lösningar kan tyckas en aning otroliga. De teorier runt begreppet antimateria som presenteras är fascinerande. Någonting som sänker betyget är det bristfälliga försök till romantik som Rollins kunnat bearbeta eller utelämna.

Det är ingen tvekan om vilket genre Rollins sällat sig till. Överraskande nog är han nästan i klass med Steve Berry eller Paul Sussman med sin första bok där han skildrar en fascinerande värld med en ännu intressantare upplösning.

Betyg 7/10

2010/10/25

Framtidens teknologi är här

Timeline by Michael Crichton

Att resa i tiden har alltid ansetts som en fysisk omöjlighet, men enligt vissa forskare existerar ett så kallat multiversum. Varje beslut som tas av liv i någon form delar universum i två näst intill identiska kopior och därmed finns ett oändligt antal universum, existerande parallellt och överlappande varandra. Detta har företaget ITC koncentrerat sin hemliga forskning på under många år. Forskning som med tiden utvecklat tidsresning. Begreppet tidsresning, i dess rätta bemärkelse, är fortfarande en omöjlighet men ITC har kringgått detta genom att rikta in sig på ett parallellt universum som skapats efter vårt eget och därmed inte hunnit lika långt i tiden.

Det som är grudläggande för att möjliggöra detta är forskningen inom kvant fysik. Praktiskt betyder detta att resenären bryts ner till elektronnivå, dennes DNA avkodas och signalen skickas sedan till ett parallellt universum, det vill säga till en annan tid. Efter flera år av försök har ITC lyckats skicka människor till 1300-talet, men inte helt utan risker. Ovissheter finns under transfereringsprocessen, där objektet obefintliggörs för att sedan återskapas i ett annat universum. Detta kan orsaka förskjutningar av olika slag och mentala förändringar som kan innebära katastrofala följder, inte minst för den man som just nu befinner sig i 1300-talets Frankrike.

En grupp arkeologer som befinner sig mitt i en utgrävning av den medeltida fästningen Castelgard, börjar ana oråd när de misstänker att ett meddelande, daterat till 1300-talet, i själva verket är skrivet av ledaren för utgrävningen, Professor Johnston. Något som bidrar till förvirringen är Professorns spårlösa försvinnande, och det faktum att den sista platsen han besökte innan han försvann var företaget som sponsrar utgrävningen – ITC. Arkeologerna använder sig av ITC:s teknologi och reser tillbaka i tiden till 1300-talets Castelgard, där professorn hålls fången och ett hundraårigt krig utkämpas mellan England och Frankrike.

Crichton följer det mönster som karaktäriserar hans intressanta vidöppna fördomsfrihet mot till synes omöjliga bedrifter. Det är vetenskap och forskning på hög nivå blandad med teorier och science fiction. Det är spänning och intriger. Karaktärerna hade kunnat få mer utrymme, i synnerhet de som framställs som onda, oresonliga och maktgalna. Ibland tenderar Crichton att fokusera på vetenskapliga teorier i sådan utsträckning att det blir på bekostnad av personligheter. Men den som fascineras av Crichtons spännande äventyr kommer uppskatta Timeline. Precis som Jurassic Park och The Lost World tillför Timeline en salig blandning av fiction och forskning som tilltalar en bred skara läsare.

Beyg 7/10

2010/10/18

Självbiografi om hoppet och lyckan som brinner i den miserabla fattigdomens mörker

Angela's ashes av Frank McCourt

"Worse than the ordinary miserable childhood is the miserable Irish childhood, and worse yet is the miserable Irish catholic childhood" - Frank McCourt

En fyraårig pojke flyttar med sina föräldrar från Amerika hem till Irland och växer upp i den fattigaste och mest horribla delen av staden Limerick. I skuggan av Andra Världskriget säljer hans mor både stolthet och värdighet i kampen mot hungern samtidigt som hans far ständigt besöker puben och förbrukar pengar och självrespekt. Den lilla pojken som får utstå fattigdom, svält och sjukdom överlever mirakulöst nog och bestämmer sig många år senare för att skriva en självbiografi.

McCourt beskriver sitt ofattbara liv i misär med sådan inlevelse att läsaren upplever varje känsla som sin egen. Man gråter, skrattar och förfasas med honom. Anledningen till att McCourt väntade i många år innan han skrev biografin berodde på att minnena var alltför påfrestande. För att kunna ge en någorlunda sanningsenlig och rättivs bild av sin far var han tvungen att bearbeta minnesbilden av honom. Den beundran han känner för sin far framgår tydligt i boken såväl som den återkommande besvikelsen och känslan av svek. McCourt drömmer sig bort från misären med sin fars historier och ärver av honom en enastående berättarkonst.

Trots att bedrövelsen är ett faktum så berättar McCourt om sin uppväxt med sådan kärlek och vördnad, inte bara för sin familj utan även för Irland i sin helhet och främst för sin hjälte Cuchulain. Man förundras som läsare över hans styrka att under dessa livsförhållanden behålla en så häpnadsväckande kärleksfull och hoppfull syn på livet. Sällan kan en bok beröra så. Sakta griper skammen tag om en vid insikten om hur lyckligt lottad man är.

Betyg 9,5/10

2010/09/27

Spionage, känslor och hemliga identiteter i skuggan av Andra Världskriget

The eye of the needle av Ken Follett

Faber är en tysk spion, rekryterad av Abwehr, som söker kunskap om Englands strategier inför Dagen D under Andra världskriget. Fabers nyvunna kännedom som han förvarvat i England kan bli tyskarnas seger och han måste till varje pris försäkra sig om att informationen når sitt mål. Lucy är en olycklig hemmafru, ensam i det kärlekslösa äktenskapet med sin deprimerade make David, isolerad i ett hus på en ö utan grannar och umgänge.

Mötet mellan dem blir oförglömligt. I takt med att dragningskraften mellan dem tilltar, ökar risken för Faber att bli genomskådad och han måste kämpa mot sina känslor. Men kan Faber, som i vanliga fall inte lämnar några lösa tåtar, göra ett undantag och riskera sitt eget liv för att rädda en kvinnas? En avslöjad identitet kan dessutom innebära ett nederlag för tyskarna. Kan han offra ett krig för kvinnan han älskar?

Follett har lyckats med den svåra uppgiften att skapa en karaktär som arbetar för nazisternas Tyskland, men som ändå vinner sympatier hos läsaren. Kanske beror det på det förakt som Faber trots allt hyser för de värderingar som Hitler förmedlar, kanske beror det på hans vilja att förändras för den mystiska kvinnan han träffar.

De kapitel som har lägre tempo än de övriga utgörs av M15 som i kölvattnet av Faber kommer med aningen långsamma diskussioner och slutledningar, vilka känns som upprepningar av hans gärningar. Å andra sidan kan dessa stycken tillföra handlingen någonting nytt, fördjupa och beröra. Läsaren får bekanta sig med Faber genom hans motståndare, något som bidrar till en brutal och outgrundlig bild av honom. Parallellt med detta får man följa honom personligen. Dessa två perspektiv förs samman och man kommer som läsare till insikt om att Faber, som de allra flesta människor, har två sidor som inte utesluter varandra. Någonting häpnadsväckande inträffar när Faber möter Lucy. Båda lär de sig någonting om sig själva som de inte trodde fanns. Medan den skrupelfria spionen Faber mjuknar alltmer i sin kärlek och tillgivenhet, finner Lucy slutligen de brutala, kalla karaktärsdrag som bara funnits djupt i hennes undermedvetna.

Över lag har Follett skildrat en intressan spionhistoria, där en man står inför valet att offra den kvinna han älskar, eller offra både sig själv och sitt land för kärleken.

Betyg 7/10

2010/09/22

Kampen för fred under det historiska fälttåget mot England

Slända i bärnsten av Diana Gabaldon

Berättelsen om Claires ofrivilliga resa tillbaka i tiden och mötet med sitt livs kärlek, den skotska klanhövdingen Jamie Fraser, tar vid där Främlingen slutade. Claire och hennes make beger sig till Frankrike för att försöka förhindra det stora upplopp mot England som enligt Claires historieböcker kommer få ödesdigra konsekvenser. Bonnie Prins Charlies finansiering av fälttågen mot engelsmännen måste stoppas för att förhindra ett blodbad där Skottland lider största förlusten.

Ett dubbelspel av farliga proportioner följer när Claire och Jamie infiltrerar Solkungens hov, där risken för att avslöjas är påtaglig och skulle innebära dödsstraff. Den redan ökände Jamie har dock inget problem med att förstärka sitt dåliga rykte och det kommer onekligen till användning vid ett flertal tillfällen när enda utvägen är hot, bedrägeri, våldsamma sammandrabbningar eller mord.

Claires breda kunskap inom sjukvård kommer inte lika mycket till uttryck i den här delen, men för de historieintresserade väntar en stor belöning. Gabaldons research och berättarkonst är fascinerande och ger läsaren inblick i allt från dåtidens brutalitet på gator och torg till de kungliga middagar, baler och bjudningar där Claire infinner sig. Detta är inte en bok för alla. Gabaldon utelämnar inte många detaljer och beskriver ingående de flesta situationer som inträffar utan omsvep, i enighet med den råa verkligheten. Det är med stor begåvning som författaren lyckas skapa karaktärer, vars djup tycks vara oändligt och vars känsla för moral är relativ precis som hos de flesta människor. Kanske är det glimten av de små brister som påträffas hos personerna som gör dem så levande. De är fulländade i sin bristande perfektion. Däremot är det ibland svårt att sätta identitet på alla de mindre framträdande karaktärerna som inte alltid presenteras ordentligt och därmed kräver historisk kunskap hos läsaren.

Äktenskapet mellan Claire och Jamie djupnar men är fortfarande genomsyrat av starka känslor och passion och de flesta andra litterära relationer bleknar i jämförelse. Deras olikheter som så ofta beror på tidsskillnaden mellan 1900-tal och 1700-tal är fortfarande iögonfallande, men de har dock anpassat sig till varandra och frustrationen ebbar för det mesta ut innan den når ytan. Blandningen mellan nutid och dåtid blir spännande kontraster och den här gången introduceras Brianna, Claires och Jamies dotter, som påminner starkt om sin far med sitt röda hår och temperamentsfulla drag.

Slända i bärnsten har inte alls lika högt tempo som dess föregångare och karaktärerna som var så övertygande har fått ge utrymme för historiska händelser, men intrigerna finns där, och entusiasm hos läsaren likaså. Det är en oförglömlig resa som väcker intresse och nya frågor som läsaren med spänning ser fram emot att få besvarade i Sjöfarana.

Betyg 7/10

2010/09/09

Den verkliga historien om en mors kamp för sin dotters frihet

Not without my daughter av Betty Mahmoody

Året var 1977. Betty Lover bestämde sig, trots sina tvivel, att gifta sig med den charmiga, uppvaktande och inflytelserika läkaren Bozorg Mahmoody. När deras dotter Mahtob föddes ett par år senare hade Betty redan börjat ana oråd vad gällde hennes makes beteende. Snart skulle Betty befinna sig långt från Amerika och ställas inför det orimliga valet att offra sin dotter för sin egen frihet.

Så beger de sig till Iran 1984 för att hälsa på Moodys familj och Betty redogör för sin upplevelse av den kulturkrock av större proportioner som är ofrånkomlig när den västerländska kulturen möter den österländska, något som är ett återkommande tema och framträdande i Moodys splittrade personlighet. De västerländska vanor han anammat under tjugofem år i Amerika bleknar och hans österländska själ blir allt mer framträdande, anpassad till den förändring som Iranska revolutionen medfört. När de två semesterveckorna gått och familjen ska återvända hem klargör Moody att deras nya hem är Iran - ett främmande, krigsdrabbat land, i händerna på en enligt honom själv fundamentalistisk släkt med shiia-muslimska rötter och stort förakt för den västerländska världen. Bettys man införlivar alltmer sin familjs fanatiska beteende och hon inser snart att hon måste ta sig hem för att försätta sin dotter i trygghet. Moody förvandlas till en oberäknelig, våldsam främling och tar till en rad oförsvarbara metoder som inskränker Bettys frihet för att förhindra henne från att rymma med dottern.

Någonting som fångar läsarens uppmärksamhet är Bettys intryck av skolväsendet som hon får inblick i genom sin dotter. Den propaganda som, enligt Betty, används för att indoktrinera eleverna i 80-talets Iran tycks skapa en distansering mot den västerländska kulturen. Med anledning av detta är det viktigt att betona det faktum att Betty möter många sympatiska Iranier som är vänligt inställda till Amerika, värdesätter frihet och med ett imponerande mod riskerar sina liv för att skydda henne mot sin man. Emellertid är det inte mycket som kan göras för att förbättra levnadsvillkoren eftersom Moody har auktoriteten att bestämma över sin hustru. Ambassadens oförmåga att hjälpa henne är upprörande och den nyfikna kommentaren "Varför kom du till Iran?" etsar sig fast i läsarens minne. Betty får förslaget att begära skilsmässa eftersom hon då kan återvända hem, vilket hon direkt avfärdar eftersom dottern då tillfaller hennes man, enligt iransk lag. Hon tänker under inga omständigheter lämna sin dotter.

Bettys första möte med pasdar är oförglömligt och väcker en del känslor angående orättvisor och förtryck. Pasdar, en muslimsk variant av polispatrull, vars uppgift bland annat är att se till att kvinnor täcker sig ordentligt med chador, beskrivs som skrämmande hotfulla. Bortsett från detta har pasdar till exempel rätt att arrestera de som umgås i grupp offentligt, har skrynkliga sockor, har nagellack eller smink eller är utbildad i USA och därmed anses vara ett hot mot Irans regering. Ibland behöver "polisen" inte ha någon anledning utan väljer bara på måfå ut unga män, drar in dom i bilen och skeppar iväg dem till någon anläggning där de tränas till soldater och aldrig mer få träffa sina familjer. Kvinnornas begränsade frihet är ett sedan tidigare omdiskuterat ämne, men det framgår tidigt i boken att även män inte har så stora valmöjligheter i samhället. Det är relevant att understryka att Bettys tid i Iran ägde rum efter revolutionen 1979 som medförde en försämring av den frihet som hade etablerats i samhället under tidigare år och försatte oliktänkande människor i en farlig situation, varav sex miljoner tvingades fly.

Ett främmande samhälle. En fundamentalistisk familj. En kvinna i fångenskap som gör allt för att skydda sin dotter, vars enda räddning är genom ett farligt och riskfullt nätverk av människor som trotsar den iranska lagen. Det väcker sympati och engagemang hos läsaren och spänningen känns olidlig både vad gäller de fysiska och psykiska påfrestningar som drabbar mor och dotter. Tack vare hjälpen från många iranier och sin dotters imponerande beslutsamhet och vägran att acceptera sitt öde, tar Betty Mahmoody sig upp ur depressionens avgrund, letar djupt inom sig själv och hittar hjälten som slutligen blir deras räddning.

Betyg 8/10

2010/09/07

Historiskt drama med inslag av fantasy

Främlingen av Diana Gabaldon

Den historiska roman som Gabaldon åstadkommit är av unik karaktär med ett övertygande språk som ständigt förser läsaren med nya överraskningar och överträffar förväntningarna. Sjuksköterskan Claire är på semester med sin man Frank Randall när någonting oförklarigt inträffar vid en gammal stensättning och hon plötsligt faller genom en spricka i tiden. Till sin förskräckelse upptäcker hon att hon hamnat mitt i kriget mellan Skottland och England 1743.

Gabaldon använder ett fantastiskt vackert språk, har en fingertoppskänsla för sinnesrika detaljer som lockar läsarens uppmärksamhet och blandar framgångsrikt historia med spänning och romantik. En så bearbetad text fyller en med njutbara, levande föreställningar. Claire försöker anpassa sig till den nya tiden men blir trots detta misstänkt för att vara spion, tillfångatas av den skotska frihetskämpande MacKenzie-klanen och tvingas ingå äktenskap för att undvika att falla i händerna på den engelska, hänsynslösa Jack Randall - Franks förfader. Hon misstas för att vara spion, prostituerad och häxa. Hon blir respekterad för sin läkekonst och beslutsamhet och får många nya bekantskaper. Under sin fångenskap i den gästfria miljö som slottet erbjuder planerar hon flykten tillbaka till stensättningen och sin egen tid, någonting som kompliceras i takt med de tilltagande känslorna för sin nyblivna man, den skotska krigaren Jamie Fraser.

Den djupa men inte sällan stormiga relationen mellan Claire och Jamie är underhållande och högst komplicerad. Den intimitet som utgör deras äktenskap ger upphov till aggressiva gräl ena stunden för att i nästa förena dem. Jamies temperament och tjurighet krockar med Claires frigjorda 1900-talssjäl på ett trovärdigt sätt och Claires mod i de allra svåraste situationer är nämnvärt imponerande. Stundtals förefaller dock Claires beslut aningen ogenomtänkta och ibland upprepar sig vissa händelseförlopp en aning och är på gränsen till klichéartade. En annan kritisk aspekt är den bristfälliga uppmärksamheten som ges Frank, som blir i det närmaste bortglömd i 1900-talets skrymslen. Det finns gott om utrymme i förvar för spekulationer, ånger och förtvivlan men Gabaldon verkar inte ha ansett det vara nödvändigt att fokusera på Claires saknad, vilket i längden inskränker hennes annars ödmjuka karaktärsdrag. Med undantag av Claires emotionella tankar är de övriga karaktärerna avsevärt mer utvecklade, skildrade med ett färgstarkt och inlevelsefullt språk som blir en magisk upplevelse i sig.

Gabaldon behandlar olika teman som uppkommer med tidsskillnader. De konflikter som uppstår i form av kulturella skillnader som snart framträder mellan Claire och hennes nya omgivning, åtskilda med två hundra år, är minst sagt medryckande och föder blandade känslor. Läsaren blir ständigt påmind om tidens brutala leverne, det råa våld som så ofta står i centrum i samhället och de människor det föder. De våldsamma scener som förekommer kan upplevas som aningen för råa och brutala, men å andra sidan bidrar de till ett levande intryck. Ett annat genomgående tema som är värt att uppmärksamma är den vision vi har av historiens krig och meningsskiljaktigheter. Begreppet ”Historien skrivs av segraren” visar här den lögn som ofta skapas av den mäktigaste parten och att det ofta inte är fråga om någon ädel krigare.

Att få djupdyka tillbaka i tiden, och med hjälp av Gabaldons magiska skildringar få känna historiens vingslag, höjer ribban för kommande historiska romaner.

Betyg 7,5/10

2010/08/28

Oväntat fenomen uppmärksammas, tolkas och skapar konflikter

The sign av Raymond Khoury

Khoury inleder med en uppenbarelse av ett oförklarigt fenomen, svävandes ovanför den antarktiska isen, någonting som uppmärksammas av ett nyhetsteam som befinner sig i närheten. Dessvärre når boken kulmen redan där för att sedan falla i dvala. Ett utdraget händelseförlopp och ett virrvarr av karaktärer som saknar trovärdighet innebär tidvis uthållighetskrävande läsning och det är tveksamt om boken håller måttet för den annars intressanta, vetenskapliga genren.

Lyckligtvis finns en del guldkorn som kompenserar för det slumrande tempot. Fenomenet som förundrar och förfasar mänskligheten skiljer sig från det mesta i den skönlitterära världen. Det är omöjligt att på förhand räkna ut om det är den globala uppvärmningen, utomjordiskt liv, religiösa mirakel eller resultatet av forskning som åstadkommit fenomenet. Frågorna hopar sig och samspelet mellan individer i en värld av religiösa konflikter blir allt mer ansträngt. Reportern Grace Logan och den forne biltjuven Matt Sheerwood börjar nysta i varsin ände på mysteriet på grund av olika omständigheter och det är märkbart intressant att följa två så olika karaktärer i möten med inflytelserika personer i jakten på sanningen, trots de kännbart fiktiva personligheterna. Den enda som har någon form av livsberättelse är Sheerwood - en man med kriminell bakgrund som trots beslutet att börja ett nytt liv inte känner något förtroende för rättsväsendet.

Khoury har åstadkommit en medelmåttig historia som inte gör något intryck av större proportioner jämfört med tidigare, mer genomtänkta och bearbetade böcker. The Sign kräver ingen djupare koncentrationsförmåga hos läsaren. Handligen befinner sig mestadels på samma mentala plan och karaktärerna lockar inte nämnvärt till fördjupad förståelse, men om man bortser från dessa brister så är boken relativt underhållande på sina ställen.

Betyg 6/10

2010/08/25

Farligt spel för ädla syften

Stalemate av Iris Johansen

Eve Duncans förflutna är befläckat med mörker och ond bråd död, någonting som finns kvar under ytan och hindrar henne från ett normalt liv med Quinn, mannen hon älskar. Minnet av kvällen hennes dotter Bonnie försvann spårlöst har etsat sig fast och kommer inte släppa taget förrän mördaren fått sitt straff. När en ökänd vapenhandlare vid namn Luis Moldalvo är i behov av en rekonstruktion av en avliden människa bestämmer han sig för att kontakta Duncan. Efter upprepade arbetserbjudanden och hotelser är det slutligen löftet om att hitta Bonnies mördare som får henne att ta beslutet att arbeta med honom. Hon lämnar sin Joe och beger sig till Moldalvos residens, manipulerad och hoppfull att finna de svar hon sökt i så många år, trots insikten att han kanske inte låter henne återvända med livet i behåll.

Spänningen trappas upp då Quinn ger sig iväg efter sin fru för att beskydda henne, men olyckligtvis samtidigt komplicerar både överenskommelsen och affärerna med Moldalvo, någonting som den kriminella mannen inte kan se blint mellan fingrarna. När det slutligen framkommer att Moldalvos avsikt är hämnd inser Duncan att han kommer se till att hon färdigställer rekonstruktionen till vilket pris som helst. Det finns fler mäktiga män utan skrupler där ute och snart befinner hon sig ofrivilligt i ett krig mitt emellan två fiender där alla medel är tillåtna.

Duncans äventyr blir inte bara en geografisk resa utan även ett mentalt djupdykande med många samtal mellan två eldsjälar med behovet av hämnd som gemensam nämnare. Duncan och Moldalvo är en spegelbild av varandra på olika sidor av lagen och det dröjer inte länge förrän de utvecklar ett förstående förhållande. Johansen har en fingertoppskänsla för läsarens förväntningar på de flesta områden. Lättläst och underhållande men dock ett fattigt språk med upprepande uttryck och brist på målande beskrivningar. Kritiken slutar inte där; tyvärr finns en brist på trovärdighet när det gäller huvudkaraktären som ibland är svår att identifiera sig med. Med lite överseende med karaktärsdrag och språkliga tillkortakommanden som stör koncentrationen emellanåt kan man ändå få en tämligen god läsupplevelse. Det psykologiska samspelet mellan individerna med en underton av misstankar och misstro är intressant, i synnerhet Moldalvos närvaro med betoning på hans manipulativa personlighet. Spänning till sista sidan med actionspäckad upplösning, parallellt med en ilning längs ryggraden över vad som händer händer mellan raderna, och den återkommande vändningen som får läsaren att omvärdera hela situationen.

Betyg 6/10

2010/08/16

En tillvaro av självuppoffrande och förtryck

The woman who walked into doors av Roddy Doyle

En berättelse ur ett narrativt perspektiv om en kvinnas gränslösa kärlek, förnekande, förlåtande och känslomässiga fångenskap i förhållandet med mannen hon älskar. Paulas värld raseras i takt med att självrespekten försvinner och hon låter kärlek, loyalitet och slutligen rädsla forma hennes liv. Titeln syftar på ett symboliskt stycke i boken där hennes man Carlo ogenerat frågar om uppkomsten av blåmärken han själv orsakat, varpå hon förläget mumlar att hon "gått in i en dörr".

Doyle beskriver med en otrolig inlevelse och trovärdighet historien om en ung kvinna som faller handlöst för fel man och de konsekvenser det får för både henne och deras gemensamma barn. Men boken innehåller mer än misshandel och terror. Förhållandet med Carlo ger Paula en möjlighet att reflektera över sitt liv, sin personlighet och anledningen till de val hon gjort.

Handlingen belyser ett välbekant tema som tyvärr förekommer i dagens samhälle. Läsaren börjar reflektera över den svåra situation som kvinnor fortfarande är till synes försvarslösa mot och vad som egentligen utgör den osynliga men mycket starka fångenskapen som hindrar dessa kvinnor så uppenbart från deras berättigade frihet.

Betyg 7,5/10

2010/08/09

Vetenskaplig forskning på cellnivå som urartar i kaos

Jurassic Park och The lost world av Michael Crichton

Jurassic Park skildrar forskning inom mikrobiologi; när den når nya höjder och de fatala konsekvenser som följer i kölvattnet. Företaget InGen har under flera år specialiserat sig på att extrahera DNA fragment från kritaperiodens mest fruktade djur - dinosaurierna, för att sedan försöka återskapa dem på en ö i Costa Rica. Som med all forskning så uppstår naturligtvis problem under processens gång. Hål i DNA-kedjan påträffas som man fyller med amfibisk DNA, liknande dinosauriernas. Ett annat problem är risken för fortplantning och rymningsförsök från ön, någonting som åtgärdas med hjälp av exempelvis kontroll av aminosyran lysin. Efter några år så lyckas InGen slutligen föda upp dinosaurier av olika slag, inte bara harmlösa växtätare utan även blodtörstiga Tyrannosaurus Rex och en och annan Velociraptor.

Frånvaron av ansvar är ett viktigt tema i boken; Vem får skulden om projektet får oanade följder? Biologen som personligen möjliggjorde alltihop? Mannen bakom idén, som är tillräckligt naiv att inte ha någon reservplan? Ett annat tema är moral; Vem är människan att störa det naturliga urvalet? Vad händer när människan spelar Gud? Slutligen diskuteras fenomenet kaos-teori, av matematikern och skeptikern Ian Malcolm, som innebär att konsekvenser av vetenskap är omöjliga att förutse eller kontrollera. Malcolm är den enda karaktär som tänker rationellt och har respekt för situationen och utgör därmed en viktig roll. För sent inser resten av teamet konsekvenserna av sina handlingar. Tjugo ton tunga mördarmaskiner hör inte hemma i vår värld, och icke desto mindre kommer de nöja sig med en beroendeställning till människan för överlevnad.

Den stora, väntade katastrofen som inträffar upplevs från flera perspektiv. Karaktärerna bidrar med deras egna ideologier och expertområden och symboliserar de olika synsätt som man kan välja att tolka situationen med. Arkeologens perspektiv och fascinationen att se dennes dammiga arbete komma till liv framför ögonen. Matematikerns perspektiv, som innehåller tvivel och skeptism. Perspektivet från biologen håll, som forskat och gjort det praktiska arbetet utan en tanke på vad det innebär. Slutligen, den drömmande vetenskapsmannen, som presenterar en dröm och en chans att uppnå den; en möjlighet att övervinna alla vetenskapliga gränser och skapa någonting storartat. Tyvärr finns det ingen återvändo och snart får alla betala ett högt pris för framgången. Skulle du bli fascinerad, skeptisk, genuint intresserad, överväldigad eller rent ut sagt livrädd på en ö där helvetet brakar loss över en natt och under gryningen har medfört en förändring så stor att du aldrig får se morgondagens ljus?

Betyg 8/10


Uppföljaren The lost world innehåller även den mycket intressant och lärorik läsning, med fokus på biologi och psykologi. Den följer samma linje som sin föregångare; denna gång beger sig karaktärerna till den ö där själva uppfödandet av dinosaurierna pågick. Snart framgår det dock att samtliga inte har lika goda avsikter som Malcolm och hans följe. Många frågor som blev besvarade i Jurassic Park bearbetas: Vad händer när vi återskapar djur från det förgångna, separerade från oss med sextio-fem miljoner år? Är det möjligt för två ledande arter, på toppen av näringskedjan, att existera samtidigt, sida vid sida?


Boken innehåller, precis som Jurassic Park, en genomströmning av fakta, begrepp och kunskap. Några exempel på vad som diskuteras flitigt är Gambler's ruin, naturligt urval, teorier av Cuvier, Darwins evolutionsteori, Galileo och Heisenbergs osäkerhetsprincip.
Boken är välskriven och det är inte svårt att förstå varför Chrichton är en välläst författare som lämnat många läsare berörda. Han bearbetar inte sällan ämnen åt det kontroversiella hållet och fascinerar ständigt med nya idéer och teorier. Vad som ansågs som science fiction för femtio år sedan är vetenskap idag. Det framstår tydligt att Crichton lagt ner mycket tid och forskning i detta projekt, som visade sig bli ett äventyr med häpnadsväckande upplevelser och spänning till sista sidan.

Betyg 7,5/10

2010/07/05

Kampen mot den största lögnen och dess innebörd för världens befolkning

The whole truth av David Baldacci

Titeln speglar innehållet i boken där gränsen mellan sanning och lögn suddas ut då vikten av ett mer omfattande syfte tar överhanden. Världen genomsyras av lögner, som av olika anledningar försöker rättfärdigas, dolda i skuggan och i väntan på sanningens ljus. Lögner av olika mått och med olika innebörd. En man på väg att gifta sig men som fortfarande inte avslöjat sitt riktiga jag för sin kommande fru. En chef med egen agenda som inte avsiktligt utan medvetet påverkar människor runt omkring sig. En värld förd bakom ljuset av en mäktig vapenhandlare vid namn Nicholas Creel med resurser att utplåna världen men som använder makten till att skapa konflikter för egen vinnings skull.

Baldacci visar än en gång att han är mästare inom flera områden i den skönlitterära världen. Spänning, internationella konflikter, känslomässiga dilemman och inte minst karaktärer får liv med en färgstark touch. Han har lyckats skapa karaktärer med olika målsättningar, och i centrum står en komplex hjälte med demoner från sitt förflutna. Det som är extra fascinerande är hur väl Baldacci känner sin huvudperson, Shaw, både vad gäller dennes briljanta proffisionalism i sitt arbete så väl som vardagliga tillkortakommanden. Shaw har flera problem att lösa. Hans arbete är att avslöja världens största konspiration; en lögn som håller på att orsaka ett tredje världskrig. I skuggan av detta brottas han med sig själv och sitt förflutna, och plötsligt inträffar en tragisk händelse som förändrar hans liv. Hans uppdrag står plötsligt i skuggan av en blodtörstig hämndplan. Det är högst fascinerande att lära känna en karaktär med många bottnar, där både gott och ont döljer sig med överaskande trovärdiga förklaringar.

Betyg 7,5/10

2010/06/30

Konspiration på hög nivå

The Paris Vendetta av Steve Berry

Den före detta Magellan Billet-agenten Cotton Malone dras återigen in i ett mysterium när en Secret Service-agent plötsligt dyker upp och påstår sig vara en internationell konspiration på spåren. The Paris Club, en förmögen organisation vars makt spänner över många områden och länder, misstänks ligga bakom allt från dagens ekonomi och politik till världens krig och svält. Vad som beslutas beror helt på den ekonomiska vinst som kan erhållas. Malones vän Torvaldsen försöker infiltrera organisationen för att förgöra den, men snart framgår att det egentliga motivet är betydligt mer personligt. Malone inser att det pågår en personlig vendetta på hög nivå för mer än en av de inblandade och innan det tysta kriget når kulmen tvingas han motvilligt välja sida.

The Paris Vendetta håller måttet som en i raden av Steve Berrys spänningsromaner med intressanta karaktärer med historisk anknytning till storyn. För de parallella, historiska äventyren står denna gång den mytomspunne Napoleon Bonaparte. Tyvärr slutar den positiva kritiken där. Med undantag för grundläggande fakta och det oförutsägbara slutet är det inte mycket som fascinerar, trots imponerande research. Det där lilla extra som brukar återfinnas i Berrys böcker lyser med sin frånvaro, Malones fascinerande karaktärdrag kommer inte tillräckligt till uttryck och motivationen att vända blad vinner inte, som förr, över nattens trötthet.

Betyg 6,5

2010/06/22

Narrativt berättande med inslag av övernaturliga drag

The diary of Ellen Rimbauer av Ellen Rimbauer och Joyce Reardon

Fenomenet Rose Red rymmer många spekulationer och har varit ett omtalat ämne de senaste åren. Dagboken, som skrevs av Mrs John Rimbauer i början på 1900-talet, blir en tillflyktsort för Ellen där hon får fritt spelrum att uttrycka sina känslor angående sin brutala, hänsynslösa man och deras äktenskap samt hennes mystiska omgivning. Med inlevelse beskriver hon hur Rose Read, deras dystra hem, får allt mer inflytande över henne. Ellen blir allt mer övertygad om att huset har en själ men underskattar betydelsen av detta. Hon förvånas över sina egna tankegångar när hon plötsligt börjar rättfärdiga de försvinnanden som börjat inträffa. I takt med detta tilltar hennes tragiska, allt mer framträdande psykiska besvär.

Ellens reflektioner över sitt liv är djupa och ärliga såväl som ångestfyllda och en mörkare sida går hela tiden att ana mellan raderna. Dagboken är inte bara en vacker narrativ biografi, utan innehåller dessutom många sidor av reflekterande och sökande efter identitet. I takt med en stigande avsky för sin make finner hon tröst, vördnad och med tiden kärlek i tjänstekvinnan Sukeena. Ellens växande passion för det förbjudna, i alla tänkbara bemärkelser, visar en människas förändring till något för henne främmande och frånvaron av stereotyper bidrar till en underhållande läsning. Däremot känns inte alla delar av boken varken trovärdiga eller intressanta och det som fascinerar ges inte tillräckligt med utrymme eller förklaring.

Huruvida detta är en verklig berättelse är upp till läsaren att själv avgöra. The diary of Ellen Rimbauer sägs vara publicerad av Dr Joyce Reardon som en del i ett forskningsprojekt innan Reardon själv skulle besöka Rose Red med avsikt att få kontakt med dess andar. Bara något år efter bokens publicering hade tv-serien Rose Red premiär, där en viss karaktär vid namn Joyce Reardon besöker huset, skriven av ingen mindre än Steven King.

Betyg 6/10

2010/06/11

Spänning i sjukvårdsmiljö

Mörka skuggor i Sunderbyn av Majvor Müller

Intressant mordhistoria av Agatha Christie-typ som tar fart i kölvattnet efter mordet på en ökänd journalist på Sunderby Sjukhus utanför Luleå. Någon av dem som befann sig på platsen är mördaren och det är i det närmaste omöjligt att genomskåda den skyldige. Läsaren får följa polisutredningen parallellt med huvudpersonen och journalisten Hannas egen undersökning. Dessutom ges inblick i de misstänkta personernas liv och man får med tiden förståelse för deras handlingar.


Sjukvården är en fängslande värld med maktpositioner och många möjligheter, på både gott och ont, någonting som Müller tydligt använder sig av i boken där läkemedel används för andra avsikter än de är avsedda för. Personligen är jag inte så fascinerad av deckare, men eftersom jag är sjuksköterska och boken utspelar sig på en plats där jag arbetat var jag tvungen att ge den en chans. Sunderby Sjukhus är dessutom en idyllisk plats att placera ett mord på eftersom det anses vara Europas modernaste sjukhus.

Betyg 6/10

2010/06/01

En resa mot självinsikt

The Alchemist av Paulo Coelho

Den världsberömda berättelsen om den unge fåraherden Santiago, bosatt i Andalusiens vackra landskap, har blivit en modern klassiker och är världens mest översatta bok genom tiderna. Santiago drömmer om en skatt belägen vid Egyptens pyramider och bestämmer sig, till skillnad från de flesta människor med drömmar, att försöka finna den. Han lämnar allt och beger sig iväg på ett fascinerande äventyr där han möter människor som karaktäriseras av visdom och inflytande.


Paulo Coelhos syn på världen och livets mening är fascinerande. De grundläggande budskapen i boken är enkla, men väl värda att betänka. Alla människor har en "Personlig legend" som väntar på att bli upptäckt. Den är lika speciell som varje människa är unik och det är var mans uppgift att finna sin egen, något som inte sällan kräver uppoffringar och beslutsamhet. Denna "Personliga legend" är, föga överaskande, betydligt mer symbolisk än materialistisk och syftar till en persons öde och målsättning i livet. Coelho understryker vikten av att lämna tryggheten och bege sig ut i världen för att finna sig själv. Han framhåller också att det är resan och inte målet som har betydelse.

Boken fyller läsaren med inspiration och utmanar en att följa sitt hjärta, övervinna sin rädsla och söka sin egen sanning.

Betyg 7/10

2010/05/20

I jakten på världens monster

Deliver us from evil av David Baldacci

Den gåtfulle Shaw arbetar för en hemlig organisation. Agenten Reggie är verksam i en olaglig grupp vars enda mål är att agera både domare och avrättare. De har en sak gemensamt. Båda jagar de världens farligaste män. Av en ren tillfällighet råkar de ha samma man i sikte men för olika skäl - den manipulative och samvetslöse Evan Waller, en mäktig och inflytelserik man som är aktiv i både sex- och kärnvapenhandel, med ett förflutet i KGB med tusentals människors död på sitt samvete. Waller befinner sig i Provence på semester och när Shaws och Reggies planer krockar, förvandlas de till varandras fiender.

Baldacci skildrar på ett skrämmande och verklighetstroget sätt hur en ensam man, med hjälp av makt, skrupelfrihet och rätt skrämseltaktik skapar terror runt om i världen. Känsliga ämnen som exempelvis sexhandel är ett tidlöst tema och väl värt att belysa.

Boken har en del intressanta karaktärer som har ett mörkt förflutet, vilket förklarar deras val av arbete. Alla har de en tung ryggsäck att bära, vilket samtidigt ger dem en viljestyrka och kämparglöd som håller dem vid liv i de allra farligaste situationer. Det ges utrymme för dessa karaktärer att reflektera över sina val och vad deras arbete egentligen avslöjar om dem själva. Moraliska dilemman tillhör vardagen för Reggie's organisation som beslutar vem som ska avrättas för att andra ska få leva.


Betyg 7/10

2010/05/12

Under en perfekt yta döljer sig verkligheten

I heart Hollywood av Lindsey Kelk

Välkommen till Hollywood - där den putsade ytan döljer mindre vackra skavanker och brister. Där glänsande lockar visar sig vara extensions och den fräscha solbrännan brun utan sol. Där rikedom och framgång inte behöver betyda begåvning och tvärtom, någonting som huvudpersonen Angela Clark snart blir medveten om. Efter att ha lämnat pojkvännen Alex hemma i New York beger hon sig till Hollywood med en vän för att göra en intervju med skådespelaren James Jacobs för tidningen The Look. James visar sig snart vara ett charmtroll och Angela börjar tvivla på hans rykte som hjärtekrossare. Men så är han ju också skådespelare.

Angelas vistelse i utseendefixeringens och självmedvetenhetens huvudstad utvecklas till en farlig balansgång mellan moral och passion och hon tvingas välja mellan pojkvännen där hemma i New York och en filmstjärnas hämningslösa flirtande.

Bokens höjdpunkt är slutet, som knyter ihop handlingen bra. I övrigt så känns alltihop klichéartat och luckor lämnas tomma som exempelvis sanningshalten i James uppvaktande eller orsaken till Blakes konstanta bitterhet. En bok som inte kräver någon vidare koncentration eller tolkning och passar bra på resande fot eller mellan två djupare böcker. Men till Kelks försvar så vet läsaren på förhand vilka teman som behandlas samt att syftet inte är att ge läsaren någon tankeställare eller liknande.

Den rosa framsidan med en tecknad shopaholic speglar med rättvisa innehållet i boken.


Betyg 4,5/10

2010/05/04

Skönhetens farliga besatthet och fördärvande

The Picture of Dorian Gray av Oscar Wilde

Den världsberömda berättelsen om Dorians personliga resa skiljer sig från andra böcker genom de filosofiska skildringar som delvis inte överensstämmer med varken etik eller moral. Wildes synsätt på skönhet, som det knappast råder något tvivel om, är grundläggande i boken och kantas av aspekter som känslomässigt infytande, egoism, ansvarslösa handlingar och slutligen självkännedom.


Enligt den inflytelserika Lord Henry Wotton är att det enda viktiga i livet tillfredställelse och skönhet samt att behålla den till varje pris. Henrys manipulativa personlighet och omoraliska synsätt på livet fascinerar läsaren så väl som Dorian. Genom att låta honom ta del av denna beroendeframkallande, mörka besatthet av självuppfyllande och självdyrkan går Dorian miste om sin oskuldsfullhet. Hans porträtt målat av konstnären Basil Hallward får nya meningar för Dorian som fängslas av sin egen skönhet och manipulerad av Henry börjar frukta ålders och erfarenhetens linjer. Han önskar att han själv förblir ung medan porträttet åldras. Detta visar sig gå i uppfyllelse. Medan hans utseende förblir oskuldsfullt och vackert som på en tavla, utan spår av varken insikt eller erfarenhet, påminner porträttet om vad hans synder får för effekt på själen. En symbol för åverkan av de illgärningar han begår. Detta är mycket filosofiskt beskrivet. Porträttet blir för Dorian vad samvetet är för andra. Betyder det faktum att hans synder hamnar på en duk att hans själ lämnat honom? Hans skönhet består, enligt hans önskan, men hans inre verkar utplånat, något som underlättar för honom att begå handlingar han annars skulle undvika. Detta bekymrar honom inledningsvis men allt eftersom hans känslor lämnar honom försvinner dessa tankar. Han vill inte bli påmind om sitt riktiga jag och bestämmer sig för att gömma porträttet som får en allt mer elakartad, fördärvad och illasinnad uppsyn.

Karaktärerna är anmärknigsvärt levande och relationerna mellan dem fascinerande. Alla delar de kärleken av Dorian Gray, men av olika anledningar. Dorian symboliserar en slags idyllisk bild av skönhetens perfektion. Basil Hallward ser i honom en oskuldsfullhet som fyller hans penseldrag med känslor. Henry Wotton ser möjligheten att fördärva denna oskuldsfullhet, någonting som förmodligen bottnar i någon form av bitterhet. Dorian själv ser sin egen skönhet och hänförs av makten den besitter. Han följer Henrys råd om självuppfyllande och självdyrkan, någonting som slutligen övergår i självhat.

The Picture of Dorian Gray är en mästerlig skildring av en värld av överklass med frånvaro av verklighetsinsikt; där utseende betyder allt, där människor utan fiender anses som mediokra och där goda, osjälviska gärningar betraktas som fångenskap. Det enda sättet att bli fri är genom synd. Kusligt mörk historia som biter sig fast och lämnar en blandning av fascination och känsla av obehag hos läsaren.

Betyg 8,5/10

2010/04/29

En hemlighet som kan avslöja vårt moderna samhälles härkomst men också Malones förflutna

The Charlemagne Pursuit av Steve Berry

Berry grundar denna story, liksom McDermott, på legenden om en uråldrig civilisation men där upphör också likheterna författarna emellan. Här finns trovärdighet. Bakgrunder och kontraster. Samspel mellan individer. Här finns också den brutale före detta agenten Cotton Malone som charmerar med sin frånvaro av leenden när han ständigt blir indragen i den värld han velat lämna. En värld av svek, vilseledande personer och kallsinniga beslut. Men det Berry förtjänar mest beröm för är hans lysande sätt att skapa en komplex handling med intriger och ständiga vändningar som gör det omöjligt för läsaren att förutspå upplösningen.

Malone är på god väg att finna svaren han sökt angående sin fars död. Han inser snart att hans far var inblandad i en jakt på en försvunnen, uråldrig civilisation i närheten av Antarktis, som enligt legenden gett upphov till den kunskap vi har än idag. Men vägen dit är lång och kantas av intriger och skrupelfrihet. Ingenting är som han föreställt sig och de personer han möter i jakten på sanningen kan visa sig vara hans fiender lika väl som hans allierade. Någonting nytt för Berrys läsare att uppmärksamma är den stora sorg som Malone bearbetar, någonting som författaren visar sig behärska.

Betyg 7/10

2010/04/14

Spänning i sann "slutna rummet"-anda!

Three blind mice av Agatha Christie

Det är ingen överaskning att Agatha Christie, som anses vara världens mest lästa deckarförfattare, också har skrivit Three blind mice som har blivit historiens längst spelade teaterpjäs. Hon skapar intressanta karaktärer, alla med en till synes dold agenda, i en värld av mystik där ingen eller alla är misstänkta.

Denna "slutna rummet"-mystik innebär en tryckande spänning där karaktärerna försätts under en press som tydligt inverkar på dem i negtiv mening och man som läsare håller andan i väntan på nästa händelse. Ett mord har begåtts med tydlig koppling till adressen för Monkswell Manor Guest House, i vilket ett antal personer blir instängda på grund av en snöstorm. Snart börjar hyresgästerna påverka varandra i den betydelsen att en enskild gest eller blick från någon förvandlar personen till en potentiell mördare. Misstänksamheten ökar i takt med sidoantalet och hotar att ta över förnuftet hos karaktärerna, och insikten att de alla egentligen är främlingar för varandra skapar en tyst, hotfull stämning.

Mycket spännande ända fram till den oförutsägbara upplösningen, som dock kan tyckas komma lite väl tidigt. Storyn lämnar också en del frågor obesvarade vad gäller Christopher Wren, Mrs Boyle och de andra. Personligen skulle jag gärna ha velat lära känna dem och deras bakgrunder lite mer för att få en bättre förståelse för deras karaktärsdrag och få suga på karamellen ett tag till.

Betyg 7/10

2010/04/05

Könsdiskriminering, stigmatisering och samhällets ignorans!

Flickan som lekte med elden och Luftslottet som sprängdes av Stieg Larsson

Könsdiskriminering, stigmatisering och samhällets ignorans - Det är de grundläggande teman som genomsyrar Stieg Larssons Millennium. Larsson visar att det faktiskt finns en möjlighet för en framgångsrik svensk författare att väcka ett internationellt intresse. Kanske för att böckerna skiljer sig från mängden både vad gäller skapandet av unika karaktärer och frånvaron av svenska klichéer. Både Blomkvist och Salander är mycket levande rollkaraktärer där inte ett enda stereotypiskt drag kan särskådas. Tvärtom så bidrar den enes skrupelfrihet och den andres beslutsamhet till en närmast beroendeframkallande läsning. Fascinationen av dessa personligheter och deras jakt på bestraffning av människor på fel sida om den moraliska lagen, för att därmed påverka samhället i rätt riktning, tilltar i takt med läsningen. Som Lisbeth uttrycker sig: ”Det finns inga oskyldiga. Däremot finns det olika grader av ansvar” (s. 407).

I Flickan som lekte med elden så korsar den högst privata Lisbeth Salander åter Mikael Blomkvists väg när hon blir efterlyst för mord. Blomkvist, som är övertygad om att hennes moral skulle hindra henne från att begå mord utan anledning, bestämmer sig för att starta en egen utredning för att rentvå henne. Handlingen är trots aktuella teman som sexhandel, fördomar och diskriminering ibland lite forcerad och den parallella kriminalutredningen, som i och för sig är nödvändig för att ge en grundläggande bild av Lisabeth Salander, hotar att ta för mycket utrymme.

Stieg Larsson lyckas styra upp det mesta på ett bra och trovärdigt sätt och behåller intresset hos läsaren så länge Salander är i fokus. Paolo Robertos plötsliga uppdykande i boken känns däremot aningen egendomligt, men Larssons beskrivning av honom som testosteronstinn machohjälte med gott hjärta bidrar till en intressant läsning, där läsaren kan ägna sig åt att identifiera rollkaraktären med det intryck media har frambringat. Däremot finns det bara en hjälte och det är ingen annan än Lisbeth Salander.

Luftslottet som sprängdes bjuder på en fortsatt underhållning i form av en redogörelse över tidigare frågetecken och luckor. Stieg Larsson städar upp och knyter elegant ihop säcken på ett beundransvärt sätt vilket också verkar vara huvudsyftet med uppföljaren. Rättegången är fullkomligt lysande där läsaren verkligen får inblick i de olika karaktärsdrag som personerna besitter, och kan vältra sig i Lisbeth Salanders hämndlystnad och slutliga chans till upprättelse.

Att det fokuseras onödigt mycket på beskrivningar av ovidkommande detaljer framkommer tydligt i böckerna men trots några till synes överflödiga sidor så bidrar det faktiskt till läsarens förmåga till inlevelse. En roman som endast behandlar det fokus den är avsedd för blir lätt tråkig och förutsägbar eftersom författaren då inte lyfter in annat än nödvändig information och läsaren kan gissa sig till upplösningen. Någonting annat som är anmärkningsvärt är dialogen som inte alltid framstår som spontan och naturlig och följdaktligen emellanåt har svårt att leva upp till nivån som resten av texten befinner sig på.

Stieg Larssons syn på samhället ger utrymme för en större reflexion vad gäller allt från den generella diskrimineringen mot kvinnor, vilket är återkommande, till okunskapen och trångsyntheten som detta beror på. Det finns ett stort gapande hål i den svenska moralen som sträcker sig från civila medborgare till lagar, oskrivna regler och befattningar inom rättsväsendet där man tillåts döma och stigmatisera utan vidare kunskap. Om man faller offer för denna avsaknad av moral hamnar man i en utsatt position där samhället lyser med sin frånvaro av resurser. Lisebeth Salander är ett bevis på just detta.

Den drivkraft och potential som ligger till grund för skapandet av Millennium-trilogin är inget annat än en sällan skådad begåvning, som tyvärr inte fick chansen att uppleva innebörden av sin kompetens, då han avled av en hjärtinfarkt år 2004. I begåvningen så visar sig mästaren.

Betyg 7/10

2010/03/28

Jakten på en försvunnen värld!

The hunt for Atlantis av Andy McDermott

Författaren är en mästare på actionscener och eftersom läsaren får detaljrika beskrivningar av skottlossning och explosioner, då ofta utförda av den skjutglade Edward Chase, är boken som skapt för en actionfilm. Dessvärre blir handlingen aningen platt när det är dessa händelser som får det väsentliga utrymmet i boken, samtidigt som karaktärerna är slarvigt utformade och inte tillräckligt genomtänkta. Detta medför att relationerna mellan huvudpersonerna inte blir särskilt övertygande och resultatet att läsaren inte upplever sig uppslukad av handlingen.

Arkeologen Nina Wilde blir indragen i en hänsynslös jakt på den mytomspunna staden Atlantis, när hon söker bidrag för en expedition som hon planerar att leda. Hon är först inte medveten om de maktfulla personer som söker samma sanning, alla för sitt eget syfte, och prioriterar det framför andra människors liv. Nina inser snart att hon är en bricka i ett spel och måste bestämma sig för vem hon ska lita på för att inte själv falla offer för sökandet. Hon beslutar sig för att slå sig samman med den före detta SAS-anställde Mr Chase som i hemlighet har blivit anlitad som livvakt för hennes räkning, av någon som tjänar på att hålla henne vid liv. Snart inser hon att Atlantis alltid har funnits, men har legat gömd i årtusenden och väntat på att bli upptäckt. Den legendariska staden ruvar inte bara på sanningen om ett folkslag, vars utveckling och intellekt låg långt före sin tid, utan även sanningen om hennes egen bakgrund.

Betyg 4/10

2010/03/26

Kan ett brott vara ett straff?

Crime and Punishment av Fyodor Dostoevsky

Dostoevskys mästerverk behandlar många ämnen, inte minst filosofi och psykologi. Handlingen är en djup, mörk och komplex filosofi som går långt utanför ramarna för vad som anses vara politiskt korrekt och är upp till läsaren att tolka. Känslorna som huvudkaraktären upplever i samband med sitt brott kan med sannolikhet härledas till Dostoevskys egen bakgrund och tid i fängelse.


Den före detta studenten Rodion Raskolnikov lever ett liv i fattigdom och depression. Han har en alldeles speciell övertygelse om att världen består av två olika sorters människor. Den ena är såkallade övermänniskor, människor med personlighetsdrag som har vad som krävs för att utveckla mänskligheten men kan behöva kliva över vissa hinder för att uppnå detta och därför står över lagen. Hindren kan vara olika kriminella handlingar som i det avseendet naturligtvis inte framhävs som det. Den andra gruppen av människor är vanliga, anonyma individer som på grund av just detta står under lagens makt. Raskolnikov bestämmer sig för att ta reda på vilken grupp han tillhör genom att begå mord ”for the greater good”. Kommer han stå över lagen?

Läsaren får följa Raskolnikovs inre kamp mellan det han anser vara rätt och hans samvete och självrespekt. En del av honom rättfärdigar sitt brott medan hans ofrånkomliga samvetskval ger honom den ”feber” han tampas med i en stor del av boken. Kan övertygelsen om att han själv vet mänsklighetens bästa vara någonting annat än motsatsen till en synd? Kan ett mord vara rättfärdigat? Kan man sympatisera med en mördare? Läsaren får själv en del att reflektera över.

Den återkommande diskussionen mellan Raskolnikov och Kriminalkommisarien, som med alla psykologiska medel försöker locka fram ett erkännande, är ett imponerande maktspel och skildrat på ett mycket välskrivet och högst imponerande sätt. Dostoevsky liknar ingen annan författare vad gäller filosofiska dilemman och symbolisk. Crime and punishment tillhör den unika gruppen böcker som fångar läsaren och vägrar släppa taget, inte ens efter bokens slut.

Betyg 9/10

Förrädande passion och missgärningar i Brontës klassiker

Wuthering Heights av Charlotte Brontë

Omgivningarna på Wuthering Heights omgav mig direkt när jag öppnade Brontës mästerverk om kärlek, sorg och ofrånkomlig hämnd. Någon sedvanlig kärlekshistoria finns här inte, utan det är den mörka passionen och besattheten som står i centrum. Brontë skriver på ett sådant sätt som lämnar utrymme för läsarens att på egen hand göra uppfattningar om vad som är värt att tolka i boken, något som gör den till en personlig läsupplevelse. Detta är något som jag uppskattar hos en författare och inte är alltför bortskämd med.

Från första stund som Catherine möter Heathcliff är det omöjligt att separera dem från varandra. Trots deras mycket olika bakgrunder och ekonomiska status, finner de ändå många gemensamma karaktärsdrag i varandra. Dock förändras Catherines syn av Heathcliff så småningom, någonting som förbittrar honom. Han svär att hämnas inte bara henne utan hela släkten Earnshaw...

Brontë skriver på ett så vackert och insiktsfullt att det är svårt att hitta någon att jämföra med. Hennes förmåga att skildra känslor på ett särpräglat och trovärdigt sätt blåser liv i karaktärerna och skapar en unik förståelse hos läsaren, som hänförd glömmer tid och rum. Det är omöjligt att inte svepas med och fascineras av den skrupelfria Heathcliff såväl som sympatisera med honom.

Betyg 9/10.