Imagination needs inspiration to bloom.2010/08/09

Vetenskaplig forskning på cellnivå som urartar i kaos

Jurassic Park och The lost world av Michael Crichton

Jurassic Park skildrar forskning inom mikrobiologi; när den når nya höjder och de fatala konsekvenser som följer i kölvattnet. Företaget InGen har under flera år specialiserat sig på att extrahera DNA fragment från kritaperiodens mest fruktade djur - dinosaurierna, för att sedan försöka återskapa dem på en ö i Costa Rica. Som med all forskning så uppstår naturligtvis problem under processens gång. Hål i DNA-kedjan påträffas som man fyller med amfibisk DNA, liknande dinosauriernas. Ett annat problem är risken för fortplantning och rymningsförsök från ön, någonting som åtgärdas med hjälp av exempelvis kontroll av aminosyran lysin. Efter några år så lyckas InGen slutligen föda upp dinosaurier av olika slag, inte bara harmlösa växtätare utan även blodtörstiga Tyrannosaurus Rex och en och annan Velociraptor.

Frånvaron av ansvar är ett viktigt tema i boken; Vem får skulden om projektet får oanade följder? Biologen som personligen möjliggjorde alltihop? Mannen bakom idén, som är tillräckligt naiv att inte ha någon reservplan? Ett annat tema är moral; Vem är människan att störa det naturliga urvalet? Vad händer när människan spelar Gud? Slutligen diskuteras fenomenet kaos-teori, av matematikern och skeptikern Ian Malcolm, som innebär att konsekvenser av vetenskap är omöjliga att förutse eller kontrollera. Malcolm är den enda karaktär som tänker rationellt och har respekt för situationen och utgör därmed en viktig roll. För sent inser resten av teamet konsekvenserna av sina handlingar. Tjugo ton tunga mördarmaskiner hör inte hemma i vår värld, och icke desto mindre kommer de nöja sig med en beroendeställning till människan för överlevnad.

Den stora, väntade katastrofen som inträffar upplevs från flera perspektiv. Karaktärerna bidrar med deras egna ideologier och expertområden och symboliserar de olika synsätt som man kan välja att tolka situationen med. Arkeologens perspektiv och fascinationen att se dennes dammiga arbete komma till liv framför ögonen. Matematikerns perspektiv, som innehåller tvivel och skeptism. Perspektivet från biologen håll, som forskat och gjort det praktiska arbetet utan en tanke på vad det innebär. Slutligen, den drömmande vetenskapsmannen, som presenterar en dröm och en chans att uppnå den; en möjlighet att övervinna alla vetenskapliga gränser och skapa någonting storartat. Tyvärr finns det ingen återvändo och snart får alla betala ett högt pris för framgången. Skulle du bli fascinerad, skeptisk, genuint intresserad, överväldigad eller rent ut sagt livrädd på en ö där helvetet brakar loss över en natt och under gryningen har medfört en förändring så stor att du aldrig får se morgondagens ljus?

Betyg 8/10


Uppföljaren The lost world innehåller även den mycket intressant och lärorik läsning, med fokus på biologi och psykologi. Den följer samma linje som sin föregångare; denna gång beger sig karaktärerna till den ö där själva uppfödandet av dinosaurierna pågick. Snart framgår det dock att samtliga inte har lika goda avsikter som Malcolm och hans följe. Många frågor som blev besvarade i Jurassic Park bearbetas: Vad händer när vi återskapar djur från det förgångna, separerade från oss med sextio-fem miljoner år? Är det möjligt för två ledande arter, på toppen av näringskedjan, att existera samtidigt, sida vid sida?


Boken innehåller, precis som Jurassic Park, en genomströmning av fakta, begrepp och kunskap. Några exempel på vad som diskuteras flitigt är Gambler's ruin, naturligt urval, teorier av Cuvier, Darwins evolutionsteori, Galileo och Heisenbergs osäkerhetsprincip.
Boken är välskriven och det är inte svårt att förstå varför Chrichton är en välläst författare som lämnat många läsare berörda. Han bearbetar inte sällan ämnen åt det kontroversiella hållet och fascinerar ständigt med nya idéer och teorier. Vad som ansågs som science fiction för femtio år sedan är vetenskap idag. Det framstår tydligt att Crichton lagt ner mycket tid och forskning i detta projekt, som visade sig bli ett äventyr med häpnadsväckande upplevelser och spänning till sista sidan.

Betyg 7,5/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar