Imagination needs inspiration to bloom.2011/09/14

Katolsk präst offrar sin själ i sin strävan efter utopi

The Priest's Graveyard av Ted Dekker

Dannys öde visar sig redan som femtonåring när hans familj brutalt dödas av soldater i ett krigsdrabbat Bosnien, på grund av deras katolska religion. Dannys värld rasar samman men ur askan reser sig en beslutsam man. Hans själ dör i Bosnien men han återuppstår som Fader Hansen, en präst som, i Guds namn, befriar mänskligheten från plågoandar i strävan efter sin utopi. En frälsare som tar lagen i egna händer och avlägsnar jordens avskum, till ett högt pris.


Danny radar upp personer han anser vara skyldiga inför Gud och tillämpar sedan det straff han anser passande. Det som väcker sympati för en man vars handlingar är så horribla är att han erbjuder sina offer en chans till ånger, bot och bättring. Han ger dem ett val; erkänn och ångra dig - eller bli dömd! Han ser sig som Guds domare på jorden och för varje hot han eliminerar räddar han världen från maktmissbruk, misshandel eller ofrivillig prostitution. Den värsta sortens människa, enligt honom, är den skenhelige hycklaren som inte tar ansvar för sina handlingar och därmed skadar sin omgivning. Danny använder en slags konsekventialistisk etiklära, en utilitarism, och försök tillämpa ett objektivt perspektiv inför sina beslutsfattanden.

Uppfattningen beträffande hans nästa måltavla delas av Renee Gilmore, en kvinna som för sitt eget krig mot den man som bär ansvaret till hennes makes död. Renees demoner fyller henne med starka känslor och oförutsägbara handlingar. I en värld där lagen ofta står i vägen för moralisk rättvisa kompletterar de varandra. Renee blir en farlig allierad och med tiden betydande för Dannys ställningstaganden. Danny blir den som slipar en ung kvinna till krigare.

Många av de egenskaper som karaktäriserar Renee är svåra att förstå och stundtals verkar hon ta idiotiska, förhastade beslut. Med efter flera år av droger, svek och misshandel i bagaget har hennes överlevnadsinstinkter tagit över och suddat ut hennes verklighetsuppfattning. Renee är en tragisk karaktär som inte har förtroende för någon och inte heller vinner läsarens tillit.

Danny besitter en intressan psykologisk karaktär och vinner läsarens sympati såväl som förfäran. Hans relation till Renee är viktig och speglar hans djupa, empatiska sida samt underlättar för läsaren att identifiera sig. Den mörka sidan kommer fram vid andra tillfällen och påminner om den massgrav han har på sitt samvete. Danny hedrar sin katolska familj genom det yrke han väljer och kompletterar det med sitt själsliga uppdrag. Han vägrar låta Bosniens döda soldater hemsöka och begränsa honom. The Priest's Graveyard skiljer sig från andra böcker med en inblick i människans innersta psyke och de tragiska konsekvenser krig och förlust kan medföra, långt efter de inträffat. Frånvaron av stereotyper är uppfriskande och temat leder tankarna till Dostoevskys Crime and Punishment. Danny är under femton år övertygad om att hans utopi är moraliskt rättfärdigad men kommer så småningom till insikt om att människan är en subjektiv varelse. Sakta börjar han ifrågasätta sin filosofi och huruvida hans korståg skiljer sig från det som tog hans familj ifrån honom. Kanske är hans tur att stå till svars inför Gud och bekänna sina synder i väntan på dom?

Betyg 8/10

2011/09/01

Mordmysterium med övernaturliga inslag

The restorer av Amanda Stevens

Arkeologen Amelia Gray spenderar sin tid med att renovera kyrkogårdar, vilket det finns en ovanlig förklaring till. Hon besitter en alldeles speciell förmåga som hon ärvt av sin far. Hon ser spöken. Enligt reglerna är det viktigt att undvika att avslöja hemligheten eftersom många spöken är djupt olyckliga och kan ta till desperata handlingar för att få sin vilja igenom. När så en död kropp hittas på en kyrkogård i Charleston blir Amelia motvilligt indragen. Genom att bidra med sin kunskap inom gravsymbolik försöker hon tillsammans med kriminalaren John Devlin lösa mysteriet. Problemet är att Devlin hemsöks av två spöken och till sin förskräckelse märker Amelia att ett av dem ser henne rakt i ögonen.

The Restorer är en välkommen roman i sin genre, en vacker spökhistoria som influerar istället för dominerar händelseförloppet. De paranormala inslagen skapar rysningar och mystik men riskerar aldrig att ta över. Stevens använder skildringar som stundtals påminner om viktoriansk litteratur, något som inte är en tillfällighet. Författaren Charlotte Brontë har onekligen varit en stor inspirationskälla och nämns flera gånger i texten. Det är tydligt att Stevens försöker införliva gotiska drag men trots ett relativt uttrycksfullt språk kommer hon inte i närheten av någon av de gotiska litteraturverken. Andra brister är den slarvigt utformade dialogen, karaktärernas tendenser att upprepa sig och Amelias alldeles för ambivalenta personlighet som dessutom ofta saknar förklarande omständigheter.

Attraktionen mellan Amelia och Devlin känns konstlad. Amelias känslor, upprepade i oändlighet, är inte övertygande eftersom de få tillfällen de träffas sällan sker på tu man hand. Chansen att utveckla äkta känslor är liten. Devlin har dessutom ett ignorant och distanserat förhållningssätt som överskuggar de eventuella karismatiska tilldragande personlighetsdragen. Det finns inga tecken på Devlins dragning till Amelia förutom Stevens antydningar. Det verkar handla mer om enbart fysisk attraktion, från båda sidor, än kärlek - vilket är synd för två så ensamma själar.

Författarens bedrift, å andra sidan, är mordmysteriet som är otäckt och inlevelsefullt beskrivet, speciellt när Amelias mod överstiger hennes intelligens och hon beger sig ut på farlig mark. Stevens har lyckats med huvudprotagonistens växlande mellan förebådande, fruktan och bedrövelse, men inte på bekostnad av en djärv personlighet. Det krävs någonting extra för att påverka den inte så lättskrämda Amelia och Stevens använder sig av en skoningslös mördare och en kuslig miljö. The Restorer är full av atmosfäriska beskrivningar av gåtfulla kyrkogårdar, spöklika gravstenar och mörka tunnlar.

Betyg 6/10