Imagination needs inspiration to bloom.2010/08/28

Oväntat fenomen uppmärksammas, tolkas och skapar konflikter

The sign av Raymond Khoury

Khoury inleder med en uppenbarelse av ett oförklarigt fenomen, svävandes ovanför den antarktiska isen, någonting som uppmärksammas av ett nyhetsteam som befinner sig i närheten. Dessvärre når boken kulmen redan där för att sedan falla i dvala. Ett utdraget händelseförlopp och ett virrvarr av karaktärer som saknar trovärdighet innebär tidvis uthållighetskrävande läsning och det är tveksamt om boken håller måttet för den annars intressanta, vetenskapliga genren.

Lyckligtvis finns en del guldkorn som kompenserar för det slumrande tempot. Fenomenet som förundrar och förfasar mänskligheten skiljer sig från det mesta i den skönlitterära världen. Det är omöjligt att på förhand räkna ut om det är den globala uppvärmningen, utomjordiskt liv, religiösa mirakel eller resultatet av forskning som åstadkommit fenomenet. Frågorna hopar sig och samspelet mellan individer i en värld av religiösa konflikter blir allt mer ansträngt. Reportern Grace Logan och den forne biltjuven Matt Sheerwood börjar nysta i varsin ände på mysteriet på grund av olika omständigheter och det är märkbart intressant att följa två så olika karaktärer i möten med inflytelserika personer i jakten på sanningen, trots de kännbart fiktiva personligheterna. Den enda som har någon form av livsberättelse är Sheerwood - en man med kriminell bakgrund som trots beslutet att börja ett nytt liv inte känner något förtroende för rättsväsendet.

Khoury har åstadkommit en medelmåttig historia som inte gör något intryck av större proportioner jämfört med tidigare, mer genomtänkta och bearbetade böcker. The Sign kräver ingen djupare koncentrationsförmåga hos läsaren. Handligen befinner sig mestadels på samma mentala plan och karaktärerna lockar inte nämnvärt till fördjupad förståelse, men om man bortser från dessa brister så är boken relativt underhållande på sina ställen.

Betyg 6/10

2010/08/25

Farligt spel för ädla syften

Stalemate av Iris Johansen

Eve Duncans förflutna är befläckat med mörker och ond bråd död, någonting som finns kvar under ytan och hindrar henne från ett normalt liv med Quinn, mannen hon älskar. Minnet av kvällen hennes dotter Bonnie försvann spårlöst har etsat sig fast och kommer inte släppa taget förrän mördaren fått sitt straff. När en ökänd vapenhandlare vid namn Luis Moldalvo är i behov av en rekonstruktion av en avliden människa bestämmer han sig för att kontakta Duncan. Efter upprepade arbetserbjudanden och hotelser är det slutligen löftet om att hitta Bonnies mördare som får henne att ta beslutet att arbeta med honom. Hon lämnar sin Joe och beger sig till Moldalvos residens, manipulerad och hoppfull att finna de svar hon sökt i så många år, trots insikten att han kanske inte låter henne återvända med livet i behåll.

Spänningen trappas upp då Quinn ger sig iväg efter sin fru för att beskydda henne, men olyckligtvis samtidigt komplicerar både överenskommelsen och affärerna med Moldalvo, någonting som den kriminella mannen inte kan se blint mellan fingrarna. När det slutligen framkommer att Moldalvos avsikt är hämnd inser Duncan att han kommer se till att hon färdigställer rekonstruktionen till vilket pris som helst. Det finns fler mäktiga män utan skrupler där ute och snart befinner hon sig ofrivilligt i ett krig mitt emellan två fiender där alla medel är tillåtna.

Duncans äventyr blir inte bara en geografisk resa utan även ett mentalt djupdykande med många samtal mellan två eldsjälar med behovet av hämnd som gemensam nämnare. Duncan och Moldalvo är en spegelbild av varandra på olika sidor av lagen och det dröjer inte länge förrän de utvecklar ett förstående förhållande. Johansen har en fingertoppskänsla för läsarens förväntningar på de flesta områden. Lättläst och underhållande men dock ett fattigt språk med upprepande uttryck och brist på målande beskrivningar. Kritiken slutar inte där; tyvärr finns en brist på trovärdighet när det gäller huvudkaraktären som ibland är svår att identifiera sig med. Med lite överseende med karaktärsdrag och språkliga tillkortakommanden som stör koncentrationen emellanåt kan man ändå få en tämligen god läsupplevelse. Det psykologiska samspelet mellan individerna med en underton av misstankar och misstro är intressant, i synnerhet Moldalvos närvaro med betoning på hans manipulativa personlighet. Spänning till sista sidan med actionspäckad upplösning, parallellt med en ilning längs ryggraden över vad som händer händer mellan raderna, och den återkommande vändningen som får läsaren att omvärdera hela situationen.

Betyg 6/10

2010/08/16

En tillvaro av självuppoffrande och förtryck

The woman who walked into doors av Roddy Doyle

En berättelse ur ett narrativt perspektiv om en kvinnas gränslösa kärlek, förnekande, förlåtande och känslomässiga fångenskap i förhållandet med mannen hon älskar. Paulas värld raseras i takt med att självrespekten försvinner och hon låter kärlek, loyalitet och slutligen rädsla forma hennes liv. Titeln syftar på ett symboliskt stycke i boken där hennes man Carlo ogenerat frågar om uppkomsten av blåmärken han själv orsakat, varpå hon förläget mumlar att hon "gått in i en dörr".

Doyle beskriver med en otrolig inlevelse och trovärdighet historien om en ung kvinna som faller handlöst för fel man och de konsekvenser det får för både henne och deras gemensamma barn. Men boken innehåller mer än misshandel och terror. Förhållandet med Carlo ger Paula en möjlighet att reflektera över sitt liv, sin personlighet och anledningen till de val hon gjort.

Handlingen belyser ett välbekant tema som tyvärr förekommer i dagens samhälle. Läsaren börjar reflektera över den svåra situation som kvinnor fortfarande är till synes försvarslösa mot och vad som egentligen utgör den osynliga men mycket starka fångenskapen som hindrar dessa kvinnor så uppenbart från deras berättigade frihet.

Betyg 7,5/10

2010/08/09

Vetenskaplig forskning på cellnivå som urartar i kaos

Jurassic Park och The lost world av Michael Crichton

Jurassic Park skildrar forskning inom mikrobiologi; när den når nya höjder och de fatala konsekvenser som följer i kölvattnet. Företaget InGen har under flera år specialiserat sig på att extrahera DNA fragment från kritaperiodens mest fruktade djur - dinosaurierna, för att sedan försöka återskapa dem på en ö i Costa Rica. Som med all forskning så uppstår naturligtvis problem under processens gång. Hål i DNA-kedjan påträffas som man fyller med amfibisk DNA, liknande dinosauriernas. Ett annat problem är risken för fortplantning och rymningsförsök från ön, någonting som åtgärdas med hjälp av exempelvis kontroll av aminosyran lysin. Efter några år så lyckas InGen slutligen föda upp dinosaurier av olika slag, inte bara harmlösa växtätare utan även blodtörstiga Tyrannosaurus Rex och en och annan Velociraptor.

Frånvaron av ansvar är ett viktigt tema i boken; Vem får skulden om projektet får oanade följder? Biologen som personligen möjliggjorde alltihop? Mannen bakom idén, som är tillräckligt naiv att inte ha någon reservplan? Ett annat tema är moral; Vem är människan att störa det naturliga urvalet? Vad händer när människan spelar Gud? Slutligen diskuteras fenomenet kaos-teori, av matematikern och skeptikern Ian Malcolm, som innebär att konsekvenser av vetenskap är omöjliga att förutse eller kontrollera. Malcolm är den enda karaktär som tänker rationellt och har respekt för situationen och utgör därmed en viktig roll. För sent inser resten av teamet konsekvenserna av sina handlingar. Tjugo ton tunga mördarmaskiner hör inte hemma i vår värld, och icke desto mindre kommer de nöja sig med en beroendeställning till människan för överlevnad.

Den stora, väntade katastrofen som inträffar upplevs från flera perspektiv. Karaktärerna bidrar med deras egna ideologier och expertområden och symboliserar de olika synsätt som man kan välja att tolka situationen med. Arkeologens perspektiv och fascinationen att se dennes dammiga arbete komma till liv framför ögonen. Matematikerns perspektiv, som innehåller tvivel och skeptism. Perspektivet från biologen håll, som forskat och gjort det praktiska arbetet utan en tanke på vad det innebär. Slutligen, den drömmande vetenskapsmannen, som presenterar en dröm och en chans att uppnå den; en möjlighet att övervinna alla vetenskapliga gränser och skapa någonting storartat. Tyvärr finns det ingen återvändo och snart får alla betala ett högt pris för framgången. Skulle du bli fascinerad, skeptisk, genuint intresserad, överväldigad eller rent ut sagt livrädd på en ö där helvetet brakar loss över en natt och under gryningen har medfört en förändring så stor att du aldrig får se morgondagens ljus?

Betyg 8/10


Uppföljaren The lost world innehåller även den mycket intressant och lärorik läsning, med fokus på biologi och psykologi. Den följer samma linje som sin föregångare; denna gång beger sig karaktärerna till den ö där själva uppfödandet av dinosaurierna pågick. Snart framgår det dock att samtliga inte har lika goda avsikter som Malcolm och hans följe. Många frågor som blev besvarade i Jurassic Park bearbetas: Vad händer när vi återskapar djur från det förgångna, separerade från oss med sextio-fem miljoner år? Är det möjligt för två ledande arter, på toppen av näringskedjan, att existera samtidigt, sida vid sida?


Boken innehåller, precis som Jurassic Park, en genomströmning av fakta, begrepp och kunskap. Några exempel på vad som diskuteras flitigt är Gambler's ruin, naturligt urval, teorier av Cuvier, Darwins evolutionsteori, Galileo och Heisenbergs osäkerhetsprincip.
Boken är välskriven och det är inte svårt att förstå varför Chrichton är en välläst författare som lämnat många läsare berörda. Han bearbetar inte sällan ämnen åt det kontroversiella hållet och fascinerar ständigt med nya idéer och teorier. Vad som ansågs som science fiction för femtio år sedan är vetenskap idag. Det framstår tydligt att Crichton lagt ner mycket tid och forskning i detta projekt, som visade sig bli ett äventyr med häpnadsväckande upplevelser och spänning till sista sidan.

Betyg 7,5/10