Imagination needs inspiration to bloom.2010/08/28

Oväntat fenomen uppmärksammas, tolkas och skapar konflikter

The sign av Raymond Khoury

Khoury inleder med en uppenbarelse av ett oförklarigt fenomen, svävandes ovanför den antarktiska isen, någonting som uppmärksammas av ett nyhetsteam som befinner sig i närheten. Dessvärre når boken kulmen redan där för att sedan falla i dvala. Ett utdraget händelseförlopp och ett virrvarr av karaktärer som saknar trovärdighet innebär tidvis uthållighetskrävande läsning och det är tveksamt om boken håller måttet för den annars intressanta, vetenskapliga genren.

Lyckligtvis finns en del guldkorn som kompenserar för det slumrande tempot. Fenomenet som förundrar och förfasar mänskligheten skiljer sig från det mesta i den skönlitterära världen. Det är omöjligt att på förhand räkna ut om det är den globala uppvärmningen, utomjordiskt liv, religiösa mirakel eller resultatet av forskning som åstadkommit fenomenet. Frågorna hopar sig och samspelet mellan individer i en värld av religiösa konflikter blir allt mer ansträngt. Reportern Grace Logan och den forne biltjuven Matt Sheerwood börjar nysta i varsin ände på mysteriet på grund av olika omständigheter och det är märkbart intressant att följa två så olika karaktärer i möten med inflytelserika personer i jakten på sanningen, trots de kännbart fiktiva personligheterna. Den enda som har någon form av livsberättelse är Sheerwood - en man med kriminell bakgrund som trots beslutet att börja ett nytt liv inte känner något förtroende för rättsväsendet.

Khoury har åstadkommit en medelmåttig historia som inte gör något intryck av större proportioner jämfört med tidigare, mer genomtänkta och bearbetade böcker. The Sign kräver ingen djupare koncentrationsförmåga hos läsaren. Handligen befinner sig mestadels på samma mentala plan och karaktärerna lockar inte nämnvärt till fördjupad förståelse, men om man bortser från dessa brister så är boken relativt underhållande på sina ställen.

Betyg 6/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar