Imagination needs inspiration to bloom.2011/09/14

Katolsk präst offrar sin själ i sin strävan efter utopi

The Priest's Graveyard av Ted Dekker

Dannys öde visar sig redan som femtonåring när hans familj brutalt dödas av soldater i ett krigsdrabbat Bosnien, på grund av deras katolska religion. Dannys värld rasar samman men ur askan reser sig en beslutsam man. Hans själ dör i Bosnien men han återuppstår som Fader Hansen, en präst som, i Guds namn, befriar mänskligheten från plågoandar i strävan efter sin utopi. En frälsare som tar lagen i egna händer och avlägsnar jordens avskum, till ett högt pris.


Danny radar upp personer han anser vara skyldiga inför Gud och tillämpar sedan det straff han anser passande. Det som väcker sympati för en man vars handlingar är så horribla är att han erbjuder sina offer en chans till ånger, bot och bättring. Han ger dem ett val; erkänn och ångra dig - eller bli dömd! Han ser sig som Guds domare på jorden och för varje hot han eliminerar räddar han världen från maktmissbruk, misshandel eller ofrivillig prostitution. Den värsta sortens människa, enligt honom, är den skenhelige hycklaren som inte tar ansvar för sina handlingar och därmed skadar sin omgivning. Danny använder en slags konsekventialistisk etiklära, en utilitarism, och försök tillämpa ett objektivt perspektiv inför sina beslutsfattanden.

Uppfattningen beträffande hans nästa måltavla delas av Renee Gilmore, en kvinna som för sitt eget krig mot den man som bär ansvaret till hennes makes död. Renees demoner fyller henne med starka känslor och oförutsägbara handlingar. I en värld där lagen ofta står i vägen för moralisk rättvisa kompletterar de varandra. Renee blir en farlig allierad och med tiden betydande för Dannys ställningstaganden. Danny blir den som slipar en ung kvinna till krigare.

Många av de egenskaper som karaktäriserar Renee är svåra att förstå och stundtals verkar hon ta idiotiska, förhastade beslut. Med efter flera år av droger, svek och misshandel i bagaget har hennes överlevnadsinstinkter tagit över och suddat ut hennes verklighetsuppfattning. Renee är en tragisk karaktär som inte har förtroende för någon och inte heller vinner läsarens tillit.

Danny besitter en intressan psykologisk karaktär och vinner läsarens sympati såväl som förfäran. Hans relation till Renee är viktig och speglar hans djupa, empatiska sida samt underlättar för läsaren att identifiera sig. Den mörka sidan kommer fram vid andra tillfällen och påminner om den massgrav han har på sitt samvete. Danny hedrar sin katolska familj genom det yrke han väljer och kompletterar det med sitt själsliga uppdrag. Han vägrar låta Bosniens döda soldater hemsöka och begränsa honom. The Priest's Graveyard skiljer sig från andra böcker med en inblick i människans innersta psyke och de tragiska konsekvenser krig och förlust kan medföra, långt efter de inträffat. Frånvaron av stereotyper är uppfriskande och temat leder tankarna till Dostoevskys Crime and Punishment. Danny är under femton år övertygad om att hans utopi är moraliskt rättfärdigad men kommer så småningom till insikt om att människan är en subjektiv varelse. Sakta börjar han ifrågasätta sin filosofi och huruvida hans korståg skiljer sig från det som tog hans familj ifrån honom. Kanske är hans tur att stå till svars inför Gud och bekänna sina synder i väntan på dom?

Betyg 8/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar