Imagination needs inspiration to bloom.2010/10/25

Framtidens teknologi är här

Timeline by Michael Crichton

Att resa i tiden har alltid ansetts som en fysisk omöjlighet, men enligt vissa forskare existerar ett så kallat multiversum. Varje beslut som tas av liv i någon form delar universum i två näst intill identiska kopior och därmed finns ett oändligt antal universum, existerande parallellt och överlappande varandra. Detta har företaget ITC koncentrerat sin hemliga forskning på under många år. Forskning som med tiden utvecklat tidsresning. Begreppet tidsresning, i dess rätta bemärkelse, är fortfarande en omöjlighet men ITC har kringgått detta genom att rikta in sig på ett parallellt universum som skapats efter vårt eget och därmed inte hunnit lika långt i tiden.

Det som är grudläggande för att möjliggöra detta är forskningen inom kvant fysik. Praktiskt betyder detta att resenären bryts ner till elektronnivå, dennes DNA avkodas och signalen skickas sedan till ett parallellt universum, det vill säga till en annan tid. Efter flera år av försök har ITC lyckats skicka människor till 1300-talet, men inte helt utan risker. Ovissheter finns under transfereringsprocessen, där objektet obefintliggörs för att sedan återskapas i ett annat universum. Detta kan orsaka förskjutningar av olika slag och mentala förändringar som kan innebära katastrofala följder, inte minst för den man som just nu befinner sig i 1300-talets Frankrike.

En grupp arkeologer som befinner sig mitt i en utgrävning av den medeltida fästningen Castelgard, börjar ana oråd när de misstänker att ett meddelande, daterat till 1300-talet, i själva verket är skrivet av ledaren för utgrävningen, Professor Johnston. Något som bidrar till förvirringen är Professorns spårlösa försvinnande, och det faktum att den sista platsen han besökte innan han försvann var företaget som sponsrar utgrävningen – ITC. Arkeologerna använder sig av ITC:s teknologi och reser tillbaka i tiden till 1300-talets Castelgard, där professorn hålls fången och ett hundraårigt krig utkämpas mellan England och Frankrike.

Crichton följer det mönster som karaktäriserar hans intressanta vidöppna fördomsfrihet mot till synes omöjliga bedrifter. Det är vetenskap och forskning på hög nivå blandad med teorier och science fiction. Det är spänning och intriger. Karaktärerna hade kunnat få mer utrymme, i synnerhet de som framställs som onda, oresonliga och maktgalna. Ibland tenderar Crichton att fokusera på vetenskapliga teorier i sådan utsträckning att det blir på bekostnad av personligheter. Men den som fascineras av Crichtons spännande äventyr kommer uppskatta Timeline. Precis som Jurassic Park och The Lost World tillför Timeline en salig blandning av fiction och forskning som tilltalar en bred skara läsare.

Beyg 7/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar