Imagination needs inspiration to bloom.2010/06/22

Narrativt berättande med inslag av övernaturliga drag

The diary of Ellen Rimbauer av Ellen Rimbauer och Joyce Reardon

Fenomenet Rose Red rymmer många spekulationer och har varit ett omtalat ämne de senaste åren. Dagboken, som skrevs av Mrs John Rimbauer i början på 1900-talet, blir en tillflyktsort för Ellen där hon får fritt spelrum att uttrycka sina känslor angående sin brutala, hänsynslösa man och deras äktenskap samt hennes mystiska omgivning. Med inlevelse beskriver hon hur Rose Read, deras dystra hem, får allt mer inflytande över henne. Ellen blir allt mer övertygad om att huset har en själ men underskattar betydelsen av detta. Hon förvånas över sina egna tankegångar när hon plötsligt börjar rättfärdiga de försvinnanden som börjat inträffa. I takt med detta tilltar hennes tragiska, allt mer framträdande psykiska besvär.

Ellens reflektioner över sitt liv är djupa och ärliga såväl som ångestfyllda och en mörkare sida går hela tiden att ana mellan raderna. Dagboken är inte bara en vacker narrativ biografi, utan innehåller dessutom många sidor av reflekterande och sökande efter identitet. I takt med en stigande avsky för sin make finner hon tröst, vördnad och med tiden kärlek i tjänstekvinnan Sukeena. Ellens växande passion för det förbjudna, i alla tänkbara bemärkelser, visar en människas förändring till något för henne främmande och frånvaron av stereotyper bidrar till en underhållande läsning. Däremot känns inte alla delar av boken varken trovärdiga eller intressanta och det som fascinerar ges inte tillräckligt med utrymme eller förklaring.

Huruvida detta är en verklig berättelse är upp till läsaren att själv avgöra. The diary of Ellen Rimbauer sägs vara publicerad av Dr Joyce Reardon som en del i ett forskningsprojekt innan Reardon själv skulle besöka Rose Red med avsikt att få kontakt med dess andar. Bara något år efter bokens publicering hade tv-serien Rose Red premiär, där en viss karaktär vid namn Joyce Reardon besöker huset, skriven av ingen mindre än Steven King.

Betyg 6/10

1 kommentar:

  1. Låter spännande! Påminner mig om "The Little Stranger" av Sarah Waters. Tack för en bra blogg!

    SvaraRadera