Imagination needs inspiration to bloom.2010/11/11

En värld av magi

Harry Potter and the deathly hallows av J. K. Rowling

Fenomenet Harry Potter har intresserat, förundrat och hänfört läsare i ett decennium. Det är svårt att beskriva vilken inverkan Rowling haft på barn och ungdomar. Hos barn där läsning inte fallit sig naturligt har nyfikenheten för litteraturen väckts. Harry Potter är ett gyllene tillfälle för människor i alla åldrar att besöka en värld av magi. Det är något alldeles särskilt med Rowlings skildring av en magisk värld, parallell med vår egen. Så olik men ändå så identisk. Läsaren får snart veta att trollkarlsvärlden är om möjligt ännu mörkare, vilseledande och farlig än vår egen. Handlingsförloppet blir allt mörkare i takt med antalet lästa böcker. De senare är förmodligen riktade till unga vuxna, men kan läsas av alla åldersgrupper.

I den sista boken har Lord Voldemort, med anhängare, tagit makten i samhället genom att infiltrera både Ministeriet och Hogwarts. Människor försvinner spårlöst. Förtryck, rasism och tortyr förekommer. Folkmord inträffar och likheterna med förföljerserna under Andra världskriget är slående realistisk; det här är således ingen barnbok i ordets rätta bemärkelse. Samtidigt som kriget pågår försöker Harry tillsammans med sina vänner fullfölja uppgiften tilldelad honom, d.v.s. finna ’horcruxer’, de föremål Voldemort använt för att splittra sin själ och bli oövervinnerlig. Att identifiera och förstöra föremålen är följaktligen enda sättet att utplåna den onda trollkarlen för gott. Men snart visar sig uppgiften som Dumbledore gav honom vara betydligt svårare och mer tidskrävande än väntat. Horcruxerna är väl gömda. Så introduceras ’the deathly hallows’, dödsrelikerna, och Harry upptäcker att han och Voldemort för första gången är ute efter samma sak.

Rowling har med den sista boken i serien visat sin utomordentliga kompetens. De svar som läsare sökt i ett decennium får äntligen se ljuset. Vad betyder egentligen Harrys förflutna? Vilka hemligheter ligger bakom Dumbledores framgång, hemlighetsfulla fasad och slutgiltiga öde? Vad gör Voldemort så mäktig? Varför insisterar Voldemort på att det måste vara han själv som dödar Harry? Vad betyder egentligen frasen 'Neither can live while the other survive'?

Begreppet gott och ont får en helt ny innebörd i den sista delen av serien. Harry inser snart att allting inte är svart eller vitt och han måste lära sig att följa sitt hjärta. I en värld där svart magi tilltar i styrka och människor utsätts för svåra livsförhållanden är ingenting som förr. Ingen går att lita på. Ingen går säker. Den ofrånkomliga konfrontationen med Lord Voldemort närmar sig. Motvilligt känner Harry hur förtvivlan och rädsla stiger inom honom när han till sin fasa inser att hans öde redan är förutbestämt.

Trollkarlsvärlden är en magisk värld där trollstavar, spöken, flygande bilar och levande porträtt ofta får stå i centrum. Men trots detta speglar den verkligheten; det är ytterst lätt för läsare att identifiera sig. Rowling har kastat ett magiskt skimmer över verkliga, identifierbara teman som oundvikliga katastrofer, tragedier och en pojkes övertygelse att man själv bestämmer över sitt öde med sina handlingar. Harrys ständiga kamp mot auktoritetens förtryck och hans vägran att tillåta orättvisor symboliserar människans fria vilja, vilken är det enda hotet mot diktatur. Förutom detta så behandlar sista boken också de dagliga, verkliga kval som man genomgår för att bli vuxen, någonting som unga läsare kan relatera till. Harry beger sig iväg på en inre, mental resa, parallellt med det fysiska äventyret.

Rowling har lyckats med den unika bedriften att skriva böcker som har läsare i alla åldrar. Kanske beror de på de komplexa karaktärerna som aldrig upphör att överaska, den miljö som ständigt trollbinder eller det äventyr som utlovas och infrias? Rowling har visat sin fenomenala begåvning när det gäller karaktärernas trovärdighet och djup men tar personerna snäppet längre i sista delen av serien, där man som läsare för första gången får se den komplexa bakgrunden hos dem. Respekten för författarens talang ökar när det framgår hur oerhört genomtänkta alla sju böckerna visar sig vara.

Allting blir förvånansvärt komplicerat och det är fascinerande att uppleva alla sju böcker vävas samman till en enda rad av slutgiltiga avslöjanden.

Betyg 8/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar