Imagination needs inspiration to bloom.2010/09/27

Spionage, känslor och hemliga identiteter i skuggan av Andra Världskriget

The eye of the needle av Ken Follett

Faber är en tysk spion, rekryterad av Abwehr, som söker kunskap om Englands strategier inför Dagen D under Andra världskriget. Fabers nyvunna kännedom som han förvarvat i England kan bli tyskarnas seger och han måste till varje pris försäkra sig om att informationen når sitt mål. Lucy är en olycklig hemmafru, ensam i det kärlekslösa äktenskapet med sin deprimerade make David, isolerad i ett hus på en ö utan grannar och umgänge.

Mötet mellan dem blir oförglömligt. I takt med att dragningskraften mellan dem tilltar, ökar risken för Faber att bli genomskådad och han måste kämpa mot sina känslor. Men kan Faber, som i vanliga fall inte lämnar några lösa tåtar, göra ett undantag och riskera sitt eget liv för att rädda en kvinnas? En avslöjad identitet kan dessutom innebära ett nederlag för tyskarna. Kan han offra ett krig för kvinnan han älskar?

Follett har lyckats med den svåra uppgiften att skapa en karaktär som arbetar för nazisternas Tyskland, men som ändå vinner sympatier hos läsaren. Kanske beror det på det förakt som Faber trots allt hyser för de värderingar som Hitler förmedlar, kanske beror det på hans vilja att förändras för den mystiska kvinnan han träffar.

De kapitel som har lägre tempo än de övriga utgörs av M15 som i kölvattnet av Faber kommer med aningen långsamma diskussioner och slutledningar, vilka känns som upprepningar av hans gärningar. Å andra sidan kan dessa stycken tillföra handlingen någonting nytt, fördjupa och beröra. Läsaren får bekanta sig med Faber genom hans motståndare, något som bidrar till en brutal och outgrundlig bild av honom. Parallellt med detta får man följa honom personligen. Dessa två perspektiv förs samman och man kommer som läsare till insikt om att Faber, som de allra flesta människor, har två sidor som inte utesluter varandra. Någonting häpnadsväckande inträffar när Faber möter Lucy. Båda lär de sig någonting om sig själva som de inte trodde fanns. Medan den skrupelfria spionen Faber mjuknar alltmer i sin kärlek och tillgivenhet, finner Lucy slutligen de brutala, kalla karaktärsdrag som bara funnits djupt i hennes undermedvetna.

Över lag har Follett skildrat en intressan spionhistoria, där en man står inför valet att offra den kvinna han älskar, eller offra både sig själv och sitt land för kärleken.

Betyg 7/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar