Imagination needs inspiration to bloom.2011/01/15

Anarki gjorde England till möjligheternas land för intriger, girighet och manipulation

The pillars of the earth av Ken Follett

I en tid när desperation och destruktivitet styr över moral och medmänsklighet får begreppet passion en ny innebörd. Passion i form av kärlek eller hat, sanning eller lögn, givmildhet eller girighet, formar människan till en modig hjälte eller kallblodig mördare. Trots frånvaron av ett exceptionellt språk har Follett utan svårigheter frambringat en enastående, övertygande tusensidig berättelse som sträcker sig över fyrtio år.

Det är omöjligt att som läsare inte påverkas av det fyrtiotal karaktärer som står i centrum och det är med stor glädje, vördnad och bedrövelse man får uppleva världen genom deras ögon. Follett har lagt stor vikt vid dåtidens olika livssituationer och det är fängslande att i skuggan av Engelska inbördeskriget följa allt från högt uppsatta biskopar till laglösa, utstötta familjer som tvingas leva utanför städernas beskydd. Den gemensamma nämnaren för de olika karaktärerna är det påbörjade katedralbygget i staden Kingsbridge, vilket förväntas förändra människornas liv. Det laglösa samhälle som utvecklas under kriget om Englands tron påverkar givetvis ofrånkomligt dessa människors livsförhållanden och framtidsutsikter. Det är fascinerande att få insyn i medeltidens människosyn och hur den influerar karaktärernas beslut. Vår tids moral skiljer sig inte mycket från dåtidens värderingar, trots de ökade bekvämligheter och förutsättningar som i nutid möjliggör ett rättvist, medmänskligt samhälle. En av skillnaderna är kvinnosynen som var ganska underutvecklad, vilket gör att de starka kvinnliga hjältinnor som framträder lyser desto mer. På var sin sida om klassamhället finns rikemansdottern Aliena och den laglösa Ellen. De blir båda mål för mäns osäkerhet, svartsjuka, komplex och hederskänsla.

Det genomgående temat i boken som gradvis träder fram skildrar människornas skrupelfria, manipulerande och hänsynslösa natur som var precis lika skarp som idag. Hemligheter, hot och makt utnyttjades i intriger för egna syften på andras bekostnad. Den som, mitt i anarkins brutalitet, åtminstone försöker behålla sitt rena samvete och tjäna en högre makt istället för sin egen girighet är prior Philip som blir en symbol för den enkla, osjälviska människan som inte låter löften om makt och ekonomiskt oberoende överskugga förnuftet.

Follett skildrar genom den hängivna karaktären Tom Builder sin stora passion för dåtidens katedraler och man får en härlig känsla av kunskap och intelligens genom dessa mäktiga byggnadsverk som skapats utan nutidens bekvämligheter. Den nästan tusensidiga skildringen av 1100-talets England är så övertygande och människorna så levande att det faktum att staden Kingsbridge är fiktiv framstår som en överaskning. Det är nästan obegripligt att en så tjock bok kan behålla läsarens intresse. Livet på 1100-talet innebar ofta en kamp för överlevnad och trygghet och en del brutala stycken väcker illamående medan andra väcker triumf. Follett använder ett medelmåttigt språk, vilket vägs upp och överskuggas av den häpnadsväckande historia som både är omtalad och kritikerrosad.

Betyg 8/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar