Imagination needs inspiration to bloom.2011/01/23

Hotfulla skuggor från det förflutna tar form när vaga minnen tränger igenom Bournes minnesförlust

Bourne Identity av Robert Ludlum

Misstänksamhet, diskretion och ofrånkomliga konfrontationer introduceras för Jason Bourne från det att han vaknar upp ur medvetslöshet med överaskande skottskador och amnesia. En alkoholiserad läkare hjälper honom med fysisk och mental rehabilitering tillbaka till verkligheten som visar sig vara mörkare än vad han kunnat föreställa sig. Hänsynslösa skuggor från hans förflutna gör sig påminda genom minnesförlustens täta filter och enda sättet att få veta sanningen om sin identitet är att identifiera de högt uppsatta män som vill tysta honom. Vem är Jason Bourne?

En kvinna vid namn Marie St Jacques blir motvilligt indragen i en härva av hemligheter och konspirationer men inser snart att hon kan bidra med sin ekonomiska kompetens, på bekostnad av de risker det innebär att vara en bricka i spelet. Allt eftersom upptäcker Bourne de speciella färdigheter han besitter som ofta karaktäriserar yrkesmördare eller andra betalda brottslingar, men Marie är övertygad om att han använt dem för ädla syften. Hon litar mer på hans karaktär och känsla för moral än han själv. Bourne är fast besluten att bege sig till Paris, där hans intuition leder dem närmare sanningen om hans förflutna. Vägen dit kantas av motgångar och dödliga risker och Bourne måste bemästra sin totala fysiska skicklighet och intuitionsförmåga för den slutgiltiga konfrontationen med den fruktade brottslingen Carlos the Jackal.

Ludlum tillhör den skara författare som lägger stor vikt vid actionavsnitt och stressfyllda situationer. Mindre utrymme ges till känslomässiga spekulationer, upplevd desperation eller de komplicerade förehavanden som utspelar sig mellan Bourne och Marie. Marie är en intelligent, fascinerande karaktär som, trots ett föga smickrande första intryck av Bourne, är den första och enda som verkligen förstår honom. Andra böcker hade möjligtvis ansetts lida vissa brister av att inte fördjupa sig mer i hennes bakgrund men det väsentliga i Bourne Identity är just det - jakten på Bournes identitet. De två karaktärerna får bekanta sig med varandra så gott det går under det fartfyllda händelseförloppet. Den emotionella biten framgår ändå och ger Bournes situation en ny innebörd, någonting värdefullt att kämpa för. Och någonting att förlora. Ludlum har skrivit en thriller som skiljer sig från mängden och bidrar med en sällsynt intelligent spänning.

Betyg 7/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar